Αρχική Τελευταία Νέα Αποθήκευσε παράνομα φιάλες υγραερίου σε κτίριο στη Μέσα Γειτονιά – Στάση ανοχής...

Αποθήκευσε παράνομα φιάλες υγραερίου σε κτίριο στη Μέσα Γειτονιά – Στάση ανοχής από τις Αρχές

Τις παράνομες ενέργειες ιδιοκτήτη επιχείρησης, για τις οποίες έγινε σχετικό παράπονο από ιδιοκτήτες του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται, φαίνεται να ανέχεται ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως διαπιστώνει η Επίτροπος Διοικήσεως, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη.

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτρόπου, οι παράνομες ενέργειες του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αρχικά αφορούσαν παράνομη επέμβαση επί του πεζοδρομίου, ενώ ακολούθως διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας, μετά την αποθήκευση φιαλών υγραερίου εντός πρόχειρης και παράνομης κατασκευής, με αποτέλεσμα οι παραπονούμενοι να ταλαιπωρούνται εδώ και πολύ καιρό. Όπως αναφέρεται, ενώ οι παραπονούμενοι είχαν αποταθεί στον οικείο Δήμο και στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για τις παρανομίες, «κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί από μέρους τους για την άρση τους».

Μάλιστα, από τις 10 Αυγούστου 2021, το γραφείο της Επιτρόπου έλαβε διαβεβαιώσεις, από τη δημοτική Αρχή, ότι θα εξέταζε το θέμα της παράνομης επέμβασης επί πεζοδρομίου και θα λάμβανε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, «ωστόσο, σχεδόν δυο χρόνια μετά, η παρανομία συνεχίζει να υφίσταται και οι παραπονούμενοι συνεχίζουν να υφίστανται τις δυσμενείς τις συνέπειές». Συγκεκριμένα, στη βάση ενημέρωσης από τους παραπονούμενους, στάλθηκαν άλλες τέσσερις επιστολές, προς το Δήμο, στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, στις 7 Δεκεμβρίου 2021, στις 11 Μάιου 2022 και στις 29 Ιουνίου 2022, χωρίς όπως σημειώνεται, οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Στην έκθεση προστίθεται ότι «τις δυσμενείς συνέπειες της εν λόγω παρανομίας υφίστανται όμως, πέραν των παραπονούμενων, και όλοι όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο πεζοδρόμιο και ειδικότερα τα άτομα με αναπηρία, καθώς οι παρανομίες καθιστούν το πεζοδρόμιο δύσκολα προσβάσιμο και προσπελάσιμο».

Σε σχέση με την παράνομη αποθήκευση φιαλών υγραερίου, η Επίτροπος διαπίστωσε παραβάσεις της νομοθεσίας και σχετικά ενημερώθηκε γραπτώς ο ιδιοκτήτης, ενώ του ζητήθηκε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για συμμόρφωση με τη νομοθεσία, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, κάτι που ωστόσο δεν έγινε, με αποτέλεσμα το Γραφείο της Επιτρόπου να ζητήσει, με νέα επιστολή του, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2022, από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως μεριμνήσει για άρση της παράβασης.

Ακολούθησε επιστολή από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στις 7 Ιουλίου 2022, στην οποίαν αναφερόταν πως ο ιδιοκτήτης ζήτησε πίστωση χρόνου για συμμόρφωση και λήφθηκαν διαβεβαιώσεις ότι, σε αντίθετη περίπτωση, το Τμήμα θα κλιμάκωνε τις ενέργειες, απαιτώντας την απομάκρυνση των κυλίνδρων υγραερίου και τον τερματισμό της λειτουργίας της εγκατάστασης υγραερίου. «Ωστόσο, 9 μήνες μετά, η πιο πάνω εγκατάσταση βρίσκεται ακόμη στο ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα οι παραπονούμενοι να ζουν καθημερινά με το φόβο κάποιου ατυχήματος», σημειώνεται.

Παράλληλα, η Επίτροπος Διοικήσεως υπογραμμίζει ότι «καθυστέρηση λήψης των ενδεικνυόμενων από τη νομοθεσία μέτρων και η ανεκτικότητα που επιδεικνύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες όταν διαπιστώνονται παρανομίες, συμβάλλει στην εμπέδωση αισθήματος ατιμωρησίας όσων προβαίνουν σε αυτές και ενθάρρυνσης γενικότερης παρόμοιας δραστηριότητας». Σε περιπτώσεις όπως αυτή, συνεχίζει, « τόσο ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς όσο και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καθίστανται ουσιαστικά συνεργοί στα τετελεσμένα που δημιουργούνται και διαιωνίζονται στην περιοχή».

Καταληκτικά, η έκθεση αναφέρει πως «η στάση ανοχής του Δήμου Μέσα Γειτονιάς και Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας παραβιάζει τη νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί υποχρέωσή τους» και πως «απαιτείται, συνεπώς, αναθεώρηση αυτής της συμπεριφοράς, ώστε να προχωρήσουν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που θα καταστήσει την άσκηση της αρμοδιότητάς τους αποτελεσματική».