Αρχική Τελευταία Νέα Brightbuild Residences: Νέα οικιστική ανάπτυξη δίπλα από το My Mall Limassol

Brightbuild Residences: Νέα οικιστική ανάπτυξη δίπλα από το My Mall Limassol

Την έγκρισή της έδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή για την ανέγερση του Brightbuild Residences. Πρόκειται για οικιστική ανάπτυξη που προγραμματίζει η εταιρεία Brightbuild Properties Ltd και που θα περιλαμβάνει τρία κτηριακά συγκροτήματα (Block Α, Block Β και Block C) έκτασης 389 τ.μ. έκαστο.

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Τσερκέζοι στη Λεμεσό, περίπου 600 μέτρα από το Ζακάκι, 200 μέτρα από το City of Dreams Mediterranean και 300 μέτρα από το My Mall Limassol.

Σημειώνεται ότι το εμβαδόν του τεμαχίου βάσει του τίτλου ιδιοκτησίας είναι 11.614 τ.μ., ενώ το καθαρό εμβαδόν του τεμαχίου θα είναι 10.810 τ.μ.

Όπως προαναφέρθηκε, το Brightbuild Residences θα αποτελείται από τρία κτηριακά συγκροτήματα και συγκεκριμένα το Block A, το Block B και το Block C.

Αναλυτικότερα, τι θα περιλαμβάνει το κάθε συγκρότημα:

Block A και Block C:

Τα Block A και Block C θα είναι του ίδιου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Το κάθε Block θα αποτελείται από δυο τμήματα πολυκατοικιών διαφορετικού ύψους, οι οποίες θα είναι ενοποιημένες με κοινόχρηστο κτίριο (κλίμακες, ασανσέρ και μηχανοστάσια).

Το μέγιστος ύψος του κάθε ενιαίου κτιρίου του συγκροτήματος θα είναι 26.5 μέτρα και το ελάχιστο ύψος θα είναι 21 μέτρα. Ο ισόγειος χώρος θα περιλαμβάνει πυλωτή με χώρο στάθμευσης ποδηλάτων, χώρο υποδοχής (reception), δωμάτιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, δωμάτιο γενικής αποθήκευσης, δωμάτιο μετρητών ΑΗΚ, κλιμακοστάσιο και χώρο απόρριψης σκυβάλων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Οι ορόφοι των δυο Block (A και C) θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • 1ος – 5ος όροφος: Δύο διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων με δύο λουτρά, σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία και ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με λουτρό, σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία καθώς και τρεις καλυμμένες βεράντες (τρεις σε κάθε όροφο), διάδρομος, κλιμακοστάσιο και δωμάτιο μηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • 6ος όροφος: Ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων με δύο λουτρά, σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία studio με λουτρό και μία καλυμμένη βεράντα, υπαίθριος χώρος, δωμάτιο μηχανολογικών εγκαταστάσεων, κοινός διάδρομος κλιμακοστάσιο και φωτοβολταϊκά πλαίσια

Στην οροφή του κτηρίου του κάθε συγκροτήματος (A και C) θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Block Β:

Το κτιριακό συγκρότημα Β, θα αποτελείται από δυο τμήματα πολυκατοικιών ενοποιημένα με κοινόχρηστο κτίριο (μηχανοστάσια, κλίμακες, ασανσέρ), τα οποία θα είναι ίδιου ύψους. Το ύψος του κτηρίου θα είναι 26.5 τ.μ. και θα αποτελείται από 6 ορόφους με ισόγειο χώρο.

Ο ισόγειος χώρος θα περιλαμβάνει τρεις χώρους αποδυτηρίων (αντρών, γυναικών, ΑμεΑ), χώρο υποδοχής (reception), δωμάτιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, δωμάτιο γενικής αποθήκευσης, δωμάτιο μετρητών ΑΗΚ, κλιμακοστάσιο και χώρο απόρριψης σκυβάλων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Οι όροφοι του Block Β θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • 1ος – 6ος όροφος: Δύο διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων με δύο λουτρά, σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με λουτρό, σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, τρεις καλυμμένες βεράντες, κοινός διάδρομος, κλιμακοστάσιο και δωμάτιο μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Στην οροφή του κτηρίου θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια. Επίσης στη οροφή θα κατασκευαστεί γενικός χώρος αποθήκευσης.

Οι θέσεις στάθμευσης για τους ενοίκους/ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων των κτηριακών συγκροτημάτων θα είναι 50 στο σύνολο, και για τα τρία blocks. Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει εννέα θέσεις στάθμευσης για επισκέπτες και πέντε θέσεις για ΑμΕΑ.

Σκοπός του Brightbuild Residences, όπως αναφέρεται στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, είναι να καλύψει μέρος των οικιστικών αναγκών της δυτικής και ευρύτερης περιοχής της Λεμεσού, καθώς και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.