Αρχική Τελευταία Νέα Δικαιώθηκε στο Εφετείο γυναίκα που έχασε την όραση της από ιατρική αμέλεια

Δικαιώθηκε στο Εφετείο γυναίκα που έχασε την όραση της από ιατρική αμέλεια

Το Εφετείο έκανε δεκτή έφεση ασθενούς, με την οποία προσέβαλε απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, που απέρριψε αγωγή σε υπόθεση κατ’ ισχυρισμόν ιατρικής αμέλειας από μέρους ιατρών του δημοσίου.

Η εφεσείουσα απώλεσε την όραση του δεξιού της ματιού, λόγω μόλυνσης και νέκρωσης του οπτικού νεύρου, σε ηλικία 73 ετών και σύμφωνα με τη διάγνωση των εμπειρογνωμόνων ιατρών που κλήθηκαν ως μάρτυρες από αμφότερες τις πλευρές των διαδίκων, έπασχε από κυτταρίτιδα κόχγου, συνεπεία ηθμοειδίτιδας, ιγμορίτιδας και μετωπιαίας κολπίτιδας δεξιά.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο δέχθηκε ότι σύμφωνα με την ενώπιον του μαρτυρία, η τύφλωση είναι μία από τις εγγενείς συνέπειες κυτταρίτιδας κόγχου και προέβη σε εύρημα ότι οι ιατροί του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών του νοσοκομείου Αμμοχώστου, όπου προσέφυγε η εφεσείουσα επέδειξαν αμέλεια.

Ωστόσο, έκρινε ότι η εφεσείουσα απέτυχε να αποδείξει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αμέλειας και της τύφλωσης του δεξιού της ματιού και προχώρησε έτσι στην απόρριψη της αγωγής.

Σημειώνεται ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση που η ως άνω κατάληξη του, ήθελε κριθεί εσφαλμένη, καθόρισε τις γενικές αποζημιώσεις που θα δικαιούτο η εφεσείουσα επί πλήρους ευθύνης, σε €70.000.

Η απόφαση του αναφορικά με το ύψος του εν λόγω ποσού, δεν εφεσιβλήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, η εφεσίουσα με πέντε λόγους έφεσης ουσιαστικά προσέβαλλε στο Εφετείο την κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου, αναφορικά με το ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας της αμέλειας των γιατρών του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών και της βλάβης της εφεσείουσας.

Το Εφετείο, αφού εξέτασε τους λόγους της έφεσης, έκρινε με βάση τα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου και την ενώπιον του μαρτυρία ότι αποδείχθηκε στον απαιτούμενο βαθμό η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αμέλειας των Πρώτων Βοηθειών και της βλάβης της εφεσείουσας και έτσι αποδέχτηκε τους λόγους έφεσης.

Σύμφωνα με απόφαση του, το Εφετείο επιδίκασε υπέρ της εφεσείουσας νόμιμο τόκο επί του ποσού των €70.000, όπως αυτός μεταβλήθηκε και ενδεχομένως να μεταβάλλεται από την 29η Ιουνίου του 2012, ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρθηκε η εφεσίουσα από τον γιο της στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, μέχρι την καταβολή του σε αυτήν.

Επίσης, το Εφετείο παραμέρισε διαταγή του πρωτόδικου Δικαστηρίου ως προς τα έξοδα της πρωτόδικης διαδικασίας, τα οποία επιδικάστηκαν εναντίον της εφεσείουσας και υπέρ του εφεσίβλητου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου τα έξοδα της πρωτόδικης διαδικασίας, όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το πρωτόδικο Δικαστήριο, επιδικάζονται υπέρ της εφεσείουσας και εναντίον του εφεσίβλητου, στην ανάλογη με το επιδικασθέν ποσό κλίμακα.

Πηγή: KΥΠΕ