Αρχική BusinessNews Η Ελβετία προσφέρει βοήθεια ύψους €15,8 εκ. στην Κύπρο

Η Ελβετία προσφέρει βοήθεια ύψους €15,8 εκ. στην Κύπρο

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Ελβετός Πρέσβης στην Κύπρο κ. Christoph Burgener υπέγραψαν σήμερα τη Συμφωνία Πλαίσιο με βάση την οποία η Κύπρος θα λάβει χορηγία ύψους CHF 5,2 εκ. (περίπου €5,4 εκ.) για την υλοποίηση έργων στον τομέα της Συνοχής.

Έχουν επιλεγεί προς χρηματοδότηση τρία έργα, τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής προστασίας καθώς και της συμμετοχής στα κοινά και τη διαφάνεια. Συγκεκριμένα, ποσό ύψους €2,2 εκ. θα διατεθεί για την ανέγερση/επέκταση των εγκαταστάσεων του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), για εξυπηρέτηση των θυμάτων ενδο-οικογενειακής βίας. Με στόχο την ολιστική στήριξη των ασθενών με σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, ποσό ύψους €2,1 εκ. θα διατεθεί στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για τη δημιουργία εξειδικευμένου κέντρου για τον σκοπό αυτό. Θα δοθεί, επίσης, ποσό ύψους €1,0 εκ. για ενίσχυση του έργου της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ).

Πρόσθετα, κάτω από τη Δεύτερη Ελβετική Συνεισφορά υπογράφηκε μεταξύ των δυο χωρών, στις 31 Οκτωβρίου 2022, Συμφωνία με βάση την οποία η Κύπρος θα λάβει CHF10,0 εκ. (περίπου €10,4 εκ.) για τη στήριξη μέτρων στον τομέα της Μετανάστευσης.

Η βοήθεια μέσω των δυο Συμφωνιών για τη Συνοχή και τη Μετανάστευση, συνολικού ύψους €15,8 εκ., παρέχεται στη χώρα μας στο πλαίσιο της Δεύτερης Ελβετικής Συνεισφοράς προς επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, βάσει Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελβετίας και ΕΕ, το οποίο υπογράφηκε στις 30 Ιουνίου 2022.