Αρχική Τελευταία Νέα Το Fasouri Watermania Waterpark έχει πιστοποιηθεί με το σήμα ποιότητας “Theme Parks...

Το Fasouri Watermania Waterpark έχει πιστοποιηθεί με το σήμα ποιότητας “Theme Parks of Cyprus”

THEME PARKS LOGO

Το Fasouri Watermania Waterpark έχει πιστοποιηθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού με το σήμα ποιότητας “Theme Parks of Cyprus”.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, το πρότυπο «Θεματικά Πάρκα Κύπρου» έχει στόχο την καθιέρωση των βασικών χαρακτηριστικών που διαθέτει ένα σύγχρονο θεματικό πάρκο και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται. Με την εισαγωγή του προτύπου και, κατ’ επέκταση, τον καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων και απαιτήσεων για τα θεματικά πάρκα, το Υφυπουργείο Τουρισμού επιχειρεί να ωθήσει την ποιοτική ανάπτυξη του συγκεκριμένου προϊόντος, με στόχο να εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν, να προσφέρει ποικίλες επιλογές ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, να ενισχύσει την τοπική κοινωνία και να συμβάλει στην καθοδήγηση των επιχειρήσεων. Στα θεματικά πάρκα, η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός, οι δραστηριότητες και τα θεάματα βασίζονται σε έναν ή περισσότερους θεματικούς άξονες, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ρυθμίζονται για την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση του κοινού.

Η διαδικασία πιστοποίησης καθορίζεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ελέγχεται και στο τέλος εγκρίνεται μετά από επιτόπιες επισκέψεις και ελέγχους.

THEME PARKS LOGO