Αρχική Τελευταία Νέα Γεννικός Ελεγκτής δημοσιεύει έκθεση φωτιά – Οι πέντε πληγές Δημητριάδη και Λιμανιού

Γεννικός Ελεγκτής δημοσιεύει έκθεση φωτιά – Οι πέντε πληγές Δημητριάδη και Λιμανιού

Στον τοίχο στήνει ουσιαστικά η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αφορά το Λιμάνι.

Τρωτά σημεία της κατάστασης είναι τα υψηλά τέλη, η μη συμφέρουσα διαχείριση του λιμανιού συγκριτικά με τα έσοδα που θα είχε η Κυπριακή Δημοκρατία εάν η διαχείριση παρέμενε στα χέρια της Αρχής Λιμένων, η αλλαγή του χώρου του αγκυροβολίου από τον αρχικό που είχε υποδειχθεί στους προσφοροδότες καθώς επίσης και ο ρόλος του Υπουργού Μεταφορών Μάριου Δημητριάδη που λειτουργούσε ουσιαστικά ως τεχνοκράτης.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης και στο «άδειασμα» της Νομικής Υπηρεσίας προς το Υπουργείο, το οποίο ουσιαστικά προχώρησε στην εν λόγω σύμβαση με δική του ευθύνη αφού δεν έλαβε υπόψη τις συστάσεις.

Υψηλά τέλη 

Αναφορικά με τα υψηλά τέλη η έκθεση παρατηρεί ότι στις Συμβάσεις Παραχώρησης περιλήφθηκαν προβληματικές πρόνοιες, μέσω των οποίων εισάγονται απαγορευτικά τέλη, μέχρι και 10 φορές ψηλότερα από τα προηγούμενα, με αποτέλεσμα να καθίσταται ασύμφορη η προσέγγιση πλοίων που έρχονται με σκοπό να εξυπηρετηθούν στο εν λόγω αγκυροβόλιο.

Αλλαγή του χώρου αγκυροβολίου από τον αρχικό που είχε υποδειχθεί 

Ο αρχικός χώρος του αγκυροβολίου δεν είναι ο αρχικός απ αυτόν που είχε υποδειχθεί και είναι μεγαλύτερος. 

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε, παρατηρείται στην έκθεση, η αδειοδότηση των πλοηγών έγινε με σκανδαλώδη ενέργεια, εφόσον δεν προηγήθηκε καμία εκπαίδευση, ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο φρόντισε να εγκρίνει νέους κανονισμούς Λειτουργίας Λιμένων με τους οποίους επιτρέπεται οι πλοηγοί να μην ομιλούν την Ελληνική γλώσσα.

Επίσης, στην καταγγελία γίνεται αναφορά ότι η Αρχή στηρίχθηκε σε έναν συνταξιούχο πρώην πλοηγό και, έφερε Ολλανδούς πλοηγούς που αμείβονται υψηλότερα από τους Κύπριους

Σύγκριση μεγεθών: Αρχή Λιμένων ή ιδιώτες

Η εικόνα που παρουσιάζεται, αναφορικά με τα οφέλη, είναι ότι δεν είναι αυτά που αρχικά είχε παρουσιάσει το Υπουργείο. Η Ελεγκτική υπηρεσία παρατηρεί ότι το κατά πόσο η παραχώρηση των εμπορικών δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα θα αποδειχθεί συμφέρουσα για το Κράτος, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή έκβαση του επιχειρησιακού μοντέλου των αναδόχων στο οποίο προβλέπονται σημαντικές αυξήσεις στα έσοδα του λιμανιού (όπως αναφέρεται πιο πάνω ετήσια αύξηση πέραν του 6%)

Ένας Υπουργός τεχνοκράτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Έκθεση ο Μάριος Δημητριάδης, είχε ενεργό ρόλο στο Έργο, αφού συμμετείχε στην Καθοδηγητική Επιτροπή, ενώ ενεργός ήταν και η συμμετοχή του κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ετοιμασία των εγγράφων/όρων των Συμφωνιών Παραχώρησης, πολλές φορές μάλιστα επί θεμάτων τεχνικής φύσεως.

Mail φωτιά: Νομική Υπηρεσία: Με δική σας ευθύνη οι υπογραφές

Η κατακύρωση/υπογραφή των Συμφωνιών, σύμφωνα με την Υπηρεσία, αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις εισηγήσεις του ΥΜΕΕ, που έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των Συμβούλων του, χωρίς να τεθούν ενώπιον του και οι τελικές απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας.

Το Ειδικό Συμβούλιο Αξιολόγησης Διαγωνισμού, που είναι το αρμόδιο όργανο και συστάθηκε αποκλειστικά για τον εν λόγω διαγωνισμό, δεν είχε κανένα ουσιαστικό ρόλο, εφόσον ούτε καν έλαβε απόφαση για ανάθεση των συμβάσεων.

Επισημαίνεται παράλληλα στην έκεθση ότι, το Υπουργείο δεν υιοθέτησε όλες τις απόψεις/σχόλια/εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, που είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. Ενδεικτικό της αντιμετώπισης που έτυχαν οι απόψεις/ σχόλια της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας από το ΥΜΕΕ.

Πηγή: SigmaLive