Αρχική ΤΕΠΑΚ «Health Literacy» από τη Νοσηλευτική του ΤΕΠΑΚ

«Health Literacy» από τη Νοσηλευτική του ΤΕΠΑΚ

HL2

Πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Σεπτεμβρίου με μεγάλη επιτυχία εξειδικευμένη διημερίδα του Τμήματος  Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα  το «health literacy»  με αντικείμενο συζήτησης την ορολογία, την έννοια και το ρόλο των επαγγελματιών υγείας στον εγγραμματισμό του κοινού σε θέματα υγείας.

Η πρώτη μέρα της διημερίδας περιελάμβανε ομιλία από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ Π. Σουρτζή σε σχέση με την ιστορική εξέλιξη του θέματος και ακολούθησε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τη συμμετοχή της Ελλάδας από τους Δρ Χ. Μαγουλά και Δρ Β. Κονδύλη. Τέλος παρουσιάστηκε το ερευνητικό πρωτόκολλο και η πιλοτική μελέτη της διδακτορικής φοιτήτριας Αρετής Ευθυμίου με θέμα «Εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας, Ψηφιακής Υγείας σε Φροντιστές Ανθρώπων με άνοια»

Τη δεύτερη μέρα έγινε εκτενής συζήτηση με τη συμμετοχή πολυθεματικής ομάδας αποτελούμενης από τους ομιλητές, άλλους ακαδημαϊκούς, γλωσσολόγους, ιατρούς και νοσηλευτές. Το θέμα συζήτησης αποτέλεσε η μελέτη της ορολογίας και της έννοιας του όρου στην ελληνική γλώσσα καθώς και της μέτρησης της με τα υπάρχοντα διεθνή ερευνητικά εργαλεία. Η συζήτηση κατέληξε στην αποδοχή του όρου «εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας» ως του πλέον δόκιμου όρου, ο οποίος αποδίδει το νόημα του διεθνούς όρου «health literacy»  ενώ ο  «εγγραμματισμός» αφορά στη συνεχή και περίπλοκη  διαδικασία συσσώρευσης γνώσης  η οποία οδηγεί στην «εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας».

Το συντονισμό της συζήτησης είχαν οι Δρ Ε. Παπασταύρου και Δρ Ν. Μίτλεττον, Αναπληρωτές Καθηγητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου οι οποίοι   είχαν και την ευθύνη της διοργάνωσης και της εκπόνησης των συμπερασμάτων της ημερίδας σε μορφή επιστημονικού άρθρου. Κυριότερα των συμπερασμάτων αποτελεί η αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός γενικά αποδεκτού όρου, η διαφώτιση του κοινού, των επαγγελματιών υγείας, των εκπροσώπων των  ΜΜΕ καθώς και όλων των φορέων της πολιτείας σε επίπεδο λήψεως αποφάσεων για την σημαντικότητα  αύξησης της εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας. 

HL2