Αρχική ΤΕΠΑΚ Η νέα εταιρική οπτική ταυτότητα του ΤΕΠΑΚ

Η νέα εταιρική οπτική ταυτότητα του ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσιάζει τη νέα εταιρική του ταυτότητα.  Το νέο λογότυπο με σαφήνεια εκπέμπει τις αρχές, τις αξίες και  τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου, και εγγυάται οπτική συνοχή, ευελιξία και προσαρμογή σε όλες τις εφαρμογές και όλα τα μέσα,  χωρίς περιορισμούς.

 

Διατηρώντας την Κτίση στον πυρήνα του, από παράσταση ψηφιδωτού σε οικεία στο αρχαίο Κούριο που ανάγεται στις αρχές του 5ου μ. Χ. αιώνα, στο λογότυπο χρησιμοποιείται  αφαιρετικά το εργαλείο που κρατά στο χέρι η Κτίση, δημιουργώντας δυο εξωστρεφείς, απόλυτα συμμετρικές αγκύλες, με επιδιωκόμενο  ως επιστέγασμα, την ακαδημαϊκότητα.

Το Τ που προκύπτει στο εσωτερικό του λογοτύπου αποτυπώνει την ουσία του  Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου στο πνεύμα της δημιουργίας συνδυάζονται αρμονικά  Έρευνα, Τεχνολογία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ιστορία, Ελεύθερη Γνώση, Δημιουργικότητα, Κοινωνική Ευθύνη, Ανεκτικότητα, με σταθερή επιδίωξη τη διαρκή Πρόοδο  και την Ανέλιξη με Όραμα.

Η χρήση ψηφίδων υιοθετείται στη σύγχρονη μετεξέλιξη των pixels. Οι χρωματικές επιλογές και η ιδιαίτερη σημαντική στη χρήση τους συμπληρώνουν την Κτίση και δίνουν την αίσθηση αέναης κίνησης. Μπλε – θάλασσα – Λεμεσός, η πόλη που βρίσκεται το Πανεπιστήμιο, Πράσινο – αειφόρα σκέψη, περιβαλλοντική συνείδηση, Γαλάζιο – ελευθερία, οικουμενικότητα, Βαθύ σκούρο κόκκινο – κύρος, δύναμη, μεγαλοπρέπεια. Όσον αφορά στη γραμματοσειρά, η Roboto Slab Seris παρέχει αναγνωσιμότητα, ευελιξία και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε ψηφιακά μέσα και πλατφόρμες.

Η ομάδα του εργαστηρίου Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας και Προβολής εργάστηκε και πρότεινε διαφορετικές λύσεις για τη συγκεκριμένη ανάθεση σχεδιασμού. Το τελικό λογότυπο προέκυψε σε  σχεδιασμό του Αναπληρωτή  Καθηγητή και  μέλους της ομάδος, Ευριπίδη Ζαντίδη. 

Η ανάγκη για αλλαγή του αρχικού λογότυπου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που απεικόνιζε μέρος παράστασης ψηφιδωτού στην οικεία του Ευστολίου που βρίσκεται στο αρχαίο Κούριο και ανάγεται στις αρχές του 5ου μ.Χ. αιώνα, αφορά στους στρατηγικούς στόχους των νέων πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου και εντάσσεται στις απαραίτητες ενέργειες επαναπαρουσίασης του.

Η χρήση του μωσαϊκού με γραφιστικά και τυπογραφικά προβλήματα αναγνωσιμότητας, ερμηνείας και προσαρμογής, καθώς και η απουσία οδηγού χρήσης (Logo brand manual) για την ταυτότητα και τις εφαρμογές,  οδήγησαν στην αναζήτηση νέας  ταυτότητας που  να εκπέμπει τις αρχές, τις αξίες, τη φιλοσοφία και το κύρος του Πανεπιστημίου, να συνάδει με τον κύριο σκοπό, αποστολή και εργασίες του Πανεπιστημίου, να διακρίνεται για την καλλιτεχνική της αρτιότητα και την αισθητική της, να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και σύγχρονη.

Αυτά είναι και τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου λογοτύπου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Λιτή και ευδιάκριτη φόρμα, με έμφαση στη διαχρονικότητα, τη λειτουργικότητα, τη διαφορετικότητα και ποικιλομορφία, την άμεση αναγνώριση και επικοινωνία με σαφή μηνύματα.