Αρχική Τελευταία Νέα Καμπάνα στην ΑΗΚ για θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενού της

Καμπάνα στην ΑΗΚ για θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενού της

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε την «Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, σε πρόστιμο €28.000 για παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό σε εργοδοτούμενό της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο προώθησε την ποινική δίωξη της ΑΗΚ, η Αρχή διώχθηκε για παράλειψη σε σχέση με κατάλληλα συντηρημένο ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα, με αποτέλεσμα, ενώ εργοδοτούμενός της ασχολείτο με το κλάδεμα φοινικόδεντρου και βρισκόταν μέσα στο καλάθι του μηχανήματος, σε ύψος περίπου 4m, το μηχάνημα να υποστεί μηχανική αστοχία, δηλαδή, κοπή/σπάσιμο πίρου του βραχίονα αντιστήριξης με επακόλουθο την ξαφνική πτώση της μπίγας και του καλαθιού, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο εργοδοτούμενός της και τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Διώχθηκε επίσης για παράλειψη αντικατάστασης του φθαρμένου πίρου του βραχίονα αντιστήριξης ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος που είχε ως αποτέλεσμα το μηχάνημα να υποστεί μηχανική αστοχία με επακόλουθο την ξαφνική πτώση της μπίγας και του καλαθιού μέσα στο οποίο βρισκόταν ο εργοδοτούμενός της και τον θανάσιμο τραυματισμό του και για παράλειψη διενέργειας περιοδικού ελέγχου ανυψωτικού καλαθοφόρου μηχανήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η ΑΗΚ διώχθηκε και για παράλειψη εφαρμογής κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, στο οποίο να περιγράφονται σε σχέση με την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων, που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που δημιουργούν κινδύνους.