Αρχική Εκδηλώσεις Κοινή Ανακοίνωση Συνδέσμων Γονέων Ύψωνα: «Θα βάλουμε τέλος στην άνιση μεταχείριση των...

Κοινή Ανακοίνωση Συνδέσμων Γονέων Ύψωνα: «Θα βάλουμε τέλος στην άνιση μεταχείριση των παιδιών μας»

Κοινή ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δήμου Ύψωνα

 

Ως Σύνδεσμοι Γονέων των 6 Δημόσιων Σχολείων του Δήμου Ύψωνα, Β’ και Γ’ Νηπιαγωγείο,
Α’, Β’, Γ’ Δημοτικό και Γυμνάσιο Ύψωνα, έχουμε υποχρέωση και καθήκον να
διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση των 1900 και πλέον παιδιών που φοιτούν στα
σχολεία μας. Όλα τα παιδιά σε όποιο σχολείο και να φοιτούν, έχουν ίσα δικαιώματα στη
μάθηση, την εκπαίδευση και το παιχνίδι σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον όπως
εξάλλου αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας στα έγγραφα του για τα Πρότυπα Σχεδιασμού
των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων.

Εμείς είμαστε αυτοί που τις περισσότερες φορές ανταποκρινόμαστε άμεσα στα
προβλήματα των παιδιών και κάνουμε έργα στα Σχολεία με τις εισφορές και συνεισφορές
όλων των γονιών σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές αφού δυστυχώς, όσα αιτήματα και
να στείλουμε δεν βρίσκουμε καμία ανταπόκριση. Κάτι που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε
είναι ή στήριξη που έχουμε από τον Δήμο Ύψωνα, όπου διαχρονικά μεσολαβεί είτε για να
προχωρήσουν μείζον ζητήματα είτε μας στηρίζει με έργα δικά του, κάτι το οποίο σε καμία
περίπτωση δεν είναι αρμοδιότητα του να πράξει, όμως εμείς τον ευχαριστούμε.

Συνεχίζοντας, εμείς είμαστε αυτοί που θα επικοινωνήσουν τα Σχολεία και να ζητήσουν
βοήθεια αφού συνήθως κανείς δεν απαντά στις επιστολές τους. Και υπάρχουν πολλές
αναπάντητες επιστολές. Εμείς είμαστε όμως αυτοί που θα βάλουμε ένα τέλος στην
άνιση μεταχείριση των παιδιών μας.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υπενθυμίσουμε στο Υπουργείο Παιδείας το όραμα και τις
στρατηγικές επιδιώξεις τις οποίες έχει θέσει που δεν είναι άλλες από την αποτελεσματική
και αποδοτική διοίκηση, τον εκσυγχρονισμό εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού και
διαμόρφωση βέλτιστου μαθησιακού περιβάλλοντος καθώς επίσης και την διαμόρφωση
και επικοινωνία κοινής στρατηγικής προσέγγισης για τον αθλητισμό στα σχολεία μας.
Θέλουμε επίσης να υπενθυμίσουμε στο Υπουργείο Παιδείας τους στρατηγικούς στόχους
που έχει θέσει οι οποίοι είναι η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών
μονάδων, μείωση της βίας και της παραβατικότητας με έμφαση στην πρόληψη καθώς και
την ευθυγράμμιση στόχων και τον συντονισμό με αρμόδιους φορείς για τον αθλητισμό.
Υπενθυμίζουμε επίσης στο Υπουργείο Παιδείας τα Πρότυπα Σχεδιασμού
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων, έγγραφα όπου περιγράφει τις
υποδομές των σχολείων και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιγράφουν την
υφιστάμενη κατάσταση των σχολείων στον Δήμο Ύψωνα.

Η σύσταση της άτυπης Συντονιστική Επιτροπής Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων
Δήμου Ύψωνα είναι το αποτέλεσμα της μη εφαρμογής των όσων διακηρύττει το
Υπουργείο Παιδείας αλλά και της αδιαφορίας και της αδράνειας που υπάρχει στην
επίλυση σοβαρών θεμάτων ασφάλειας και προβλημάτων φοίτησης των παιδιών μας.
Στόχος μας δεν είναι ούτε ο εκφοβισμός αλλά ούτε και ο εκβιασμός. Στόχος μας είναι να
βρεθούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα μας και δεν θα δεχθούμε σε καμία περίπτωση
υποσχέσεις σε κλειστά γραφεία αλλά ούτε και υποδείξεις από το Υπουργείο Παιδείας να
ακολουθήσουμε τις εσωτερικές διαδικασίες τους. Εμείς ως γονείς κάνουμε το καθήκον μας,
είμαστε δίπλα στο Δημόσιο Σχολείο, το στηρίζουμε με κάθε τρόπο στη βάση του
εθελοντισμού και θεωρούμε πως το Υπουργείο Παιδείας ως το αρμόδιο Υπουργείο έχει το
δικό του καθήκον που δεν είναι άλλο από το να συντονίσει τις εσωτερικές του διαδικασίες
και να βεβαιωθεί πως διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των παιδιών ανά το
Παγκύπριο.

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το δικαίωμα των παιδιών να φοιτούν σε Σχολεία που θα
έπρεπε να λειτουργούσαν βάσει των Προτύπων του ίδιου του Υπουργείου, που να
πληρούν όλα τα πρωτόκολλα υγείας με αρκετό προσωπικό να τα συντηρεί, να έχουν
πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό, να έχουν τον προβλεπόμενο από τις προδιαγραφές
του ίδιου Υπουργείου Παιδείας αριθμό αιθουσών και εργαστηρίων για να διδάσκεται η
ύλη όπως πρέπει και όχι να έχουμε μέχρι και 140 μαθητές να μετακινούνται, να έχουν
αίθουσες ασφαλείς και με σωστές προδιαγραφές και όχι να κινδυνεύουν από τα καιρικά
φαινόμενα, να φοιτούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον που δεν είναι εκτεθειμένο σε
εξωσχολικούς κινδύνους που κάθε τρεις και λίγο καταστρέφουν και βανδαλίζουν τα
Σχολεία στο Δήμο μας.

Η Προδημοτική Εκπαίδευση αποτελεί, σύμφωνα και με τεκμηριωμένες επιστημονικές
έρευνες το θεμέλιο του όλου εκπαιδευτικού οικοδομήματος. Η Δημοτική Εκπαίδευση
αποτελεί την πρώτη και ουσιαστικότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, η οποία θέτει τις
βάσεις ώστε τα παιδιά να αναπτυχθούν ισόρροπα στο γνωστικό, συναισθηματικό και
ψυχοκινητικό τομέα. προωθεί την ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες
που έχουν στην ηλικία τους και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής. Το Γυμνάσιο προωθεί
την ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία τους και
τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής.

Αυτοί είναι οι στόχοι του Υπουργείου Παιδείας, όμως διερωτόμαστε πως το πετυχαίνει
αυτό όταν:

[ 1 ] Υπάρχει έλλειψη αιθουσών και εργαστηρίων με αποτέλεσμα κάποια μαθήματα να μην
διδάσκονται σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις οδηγίες του Υπουργείου
Παιδείας ή να απουσιάζει το πρακτικό κομμάτι. Πως τα παιδιά αποκτούν νέες δεξιότητες
όταν συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν παιδοκεντρική προσέγγιση, με ανάπτυξη της
πρωτοβουλίας του μαθητή, της κριτικής του σκέψης και αυτενέργειας δεν γίνονται εδώ και
χρόνια; (σελίδα. 26 – Πρότυπα Σχεδιασμού Δημοτικό Σχολείο)

[ 2 ] Υπάρχει έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και απουσία στεγάστρων στα
γήπεδα καλαθόσφαιρας με αποτέλεσμα το μάθημα της Φυσικής Αγωγής να μην διδάσκεται
όπως θα έπρεπε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες αλλά και όταν
χρησιμοποιείται η αίθουσα πολλαπλής χρήσης για άλλο σκοπό. Ποια είναι η κοινή
στρατηγική προσέγγιση του Υπουργείου Παιδείας για τον αθλητισμό στα σχολεία μας όταν
αρκετές περίοδοι γυμναστικής ακυρώνονται;

[ 3 ] Δεν υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας αφού τα Σχολεία μας είναι εκτεθειμένα σε
βανδαλισμούς και υπάρχουν οι καταγγελίες και περιμένουμε κάποια μέτρα προστασίας.
Επίσης υπάρχουν θέματα ασφαλείας εσωτερικά των σχολείων που κινδυνεύουν μαθητές
ανά πάσα στιγμή. Τί περιμένει το Υπουργείο Παιδείας; Να γίνει το κακό και μετά να
ψάχνουμε τις ευθύνες;

Ως εκ τούτου, η πρώτη μας δράση ως Συντονιστική Επιτροπή θα είναι η αποστολή
επιστολής στο Υπουργείο Παιδείας με όλες τις λεπτομέρειες και θα αναμένουμε
απαντήσεις με χρονοδιαγράμματα. Αν χρειαστεί, είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου να
πράξουμε αυτό που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, πλήρης ενημέρωση της κατάστασης σε
δια ζώσης συνάντηση. Στο μεσοδιάστημα, θα ζητήσουμε συνάντηση με την Επίτροπο
Προστασίας και Δικαιωμάτων του Παιδιού καθώς επίσης και της Επιτροπής Παιδείας της
Βουλής.

Ευχόμαστε και ευελπιστούμε να μην χρειαστεί σε καμία περίπτωση να προχωρήσουμε με
τα μέτρα το οποία έχουμε ήδη αποφασίσει, αφού στόχος μας είναι η συνεργασία με το
Υπουργείο και όχι η διαμάχη. Α χρειαστεί όμως, είμαστε έτοιμοι, έχουμε συμφωνημένα
μέτρα μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου και θα τα εφαρμόζουμε ανάλογα των
εξελίξεων.

Από την Συντονιστική Επιτροπή Συνδέσμων Γονέων
Δημόσιων Σχολείων Δήμου Ύψωνα
(Β’ και Γ’ Νηπιαγωγείο Ύψωνα, Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα και Γυμνάσιο Ύψωνα)