Αρχική Τελευταία Νέα Κύπρος: Ένας στους δύο νέους αγοράζει προϊόντα «μαϊμού»

Κύπρος: Ένας στους δύο νέους αγοράζει προϊόντα «μαϊμού»

Το 53% των νέων μεταξύ 15 και 24 ετών στην Κύπρο δήλωσαν απαντώντας σε σχετική έρευνα του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) πως είχαν αγοράσει εσκεμμένα ή κατά λάθος τουλάχιστον ένα προϊόν απομίμησης στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ενώ 26% δήλωσε πως αγόρασε προϊόντα απομίμησης εσκεμμένα.

Το ποσοστό για την Κύπρο είναι κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ ,όπου το 52% των Ευρωπαίων της ίδιας ηλικιακής ομάδας δήλωσε πως αγόρασε απομιμήσεις κατά την ίδια περίοδο. Το 33% δήλωσε πως είχε πρόσβαση σε πειρατικό ψηφιακό περιεχόμενο.

Σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ αυτών που προχώρησαν στις εν λόγω ενέργειας εσκεμμένα, το 37% αγόρασε προϊόν απομίμησης (14% το 2019), με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στην Ελλάδα (60%) και το χαμηλότερο στην Τσεχία (24%).

Το 21% έπαιξε, κατέβασε ή παρακολούθησε πειρατικό ψηφιακό περιεχόμενο.

Πάντως η ίδια έρευνα δείχνει το 58% των νέων στην Κύπρο δηλώνει πως προτιμά να έχει πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο από νόμιμες πηγές. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ήταν 60%, έχοντας αυξηθεί σε σχέση με το 2019 όταν ήταν στο 50%

Οι κύριοι παράγοντες σύμφωνα με την έρευνα είναι η τιμή και διαθεσιμότητα, ενώ αυξάνεται η σημασία της επιρροής από τους συνομηλίκους και η κοινωνική επιρροή.

Οι κύριοι αποτρεπτικοί παράγοντες από την άλλη είναι οι κυβερνοαπειλές, η κυβερνοαπάτη και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Όσον αφορά τα προϊόντα απομίμησης που οι νέοι αγοράζουν εσκεμμένα, τα πιο δημοφιλή ήταν τα ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης (17%), ακολουθούμενα από τα υποδήματα (14%), τις ηλεκτρονικές συσκευές (13%) και τα προϊόντα υγιεινής, τα καλλυντικά, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τα αρώματα (12%).

Όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο, καταγράφεται πως αυξάνεται η πρόσβαση μέσω νόμιμων πηγών. Το 60% δήλωσε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει, παίξει, κατεβάσει ή παρακολουθήσει περιεχόμενο από παράνομες πηγές κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Συγκριτικά, το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν 51% και το 2016 ήταν 40%.

Η εσκεμμένη πειρατεία ψηφιακού περιεχομένου παραμένει σταθερή καθώς το 21% των καταναλωτών μεταξύ 15 έως 24 ετών παραδέχονται ότι είχαν εν γνώσει τους αποκτήσει πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Επίσης, όπως αναφέρεται, το κύριο είδος πειρατικού περιεχομένου ήταν οι ταινίες (61%) και οι τηλεοπτικές σειρές (52%), ακολουθούμενες από τη μουσική (36%).

Σε δήλωσή του ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, Κριστιάν Αρσαμπό, ανέφερε πως οι αυξητικές τάσεις στην εσκεμμένη και μη εσκεμμένη αγορά απομιμήσεων είναι ανησυχητικές, ενώ πρόσθεσε πως η πειρατεία δεν υποχωρεί ακόμα και αν αυξάνεται η προτίμηση μεταξύ των καταναλωτών 15 – 24 σε περιεχόμενο από νόμιμες πηγές.