Αρχική ΤΕΠΑΚ Μελέτη: «Κόλαση» οι σχολικές αίθουσες στα Δημοτικά με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους...

Μελέτη: «Κόλαση» οι σχολικές αίθουσες στα Δημοτικά με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 30 βαθμούς!

Τα αποτελέσματα έρευνας για την ποιότητα του αέρα σε τάξεις δημοτικών σχολείων δημοσίευσε το ΤΕΠΑΚ, αναφέροντας ανάμεσα στα ευρήματα το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου σχολικού χρόνου κατά τη θερινή περίοδο, η θερμοκρασία στις τάξεις υπερέβαινε το συνιστώμενο ανώτατο όριο, ενώ και στο ένα τρίτο των μετρήσεων για αιωρούμενα σωματίδια στο εσωτερικό των τάξεων, η τιμή ξεπέρασε το συνιστώμενο όριο.

 

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη έρευνα που διεξάγεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του σχολικού πληθυσμού της Κύπρου (42 δημοτικά σχολεία από όλες τις επαρχίες), για την αξιολόγηση ποιότητας εσωτερικού αέρα σε τάξεις δημοτικών σχολείων, κατά τη θερμή περίοδο Μαΐου-Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η μελέτη STEPS πραγματοποιήθηκε τον Μάιο-Ιούλιο του 2021, περίοδο κατά την οποία εφαρμοζόταν ένα ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο COVID-19 για τη λειτουργία των σχολείων. Με τη χρήση ερωτηματολογίων, συλλέχθηκαν τα χαρακτηριστικά των σχολείων/τάξεων και με τη χρήση αισθητήρων, αξιολογήθηκαν τα επίπεδα περιβαλλοντικών παραμέτρων για 24 ή 48 ώρες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους (δύο τάξεις ανά σχολείο) σε δημόσια δημοτικά σχολεία πυκνοκατοικημένων περιοχών (βαθμός αστικοποίησης 1 και 2) στην Κύπρο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά την περίοδο της συλλογής των δειγμάτων, ο φυσικός αερισμός των τάξεων με τα ανοιχτά παράθυρα και πόρτες κατά τις ώρες των μαθημάτων βοήθησαν στη διατήρηση του δείκτη εξαερισμού (CO2) σε αποδεκτά επίπεδα. «Εντούτοις», σημειώνεται στην ανακοίνωση, «στο μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου σχολικού χρόνου (85%), η θερμοκρασία αέρα στο εσωτερικό των τάξεων υπερέβη το συνιστώμενο ανώτατο όριο (27°C)».

Όσον αφορά την παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα, σημειώνεται ότι το ένα τρίτο των μετρήσεων PM2.5 στο εσωτερικό των τάξεων ξεπέρασε τα 15 μg/m3 (συνιστώμενη τιμή ανά 24ωρο).

Παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά των σχολείων 42 δημόσια δημοτικά σχολεία όλων των επαρχιών της Κύπρου και των τάξεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, η ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι ανεμιστήρας/ες υπήρχαν σε 90% των τάξεων και κατά μέσο όρο το 45-63% των συνολικών ανεμιστήρων στην τάξη (1-2 ανεμιστήρες) λειτουργούσαν, συνήθως, μετά το πρώτο διάλειμμα. Σημειώνεται, δε, ότι κλιματιστικό υπήρχε σε 11% των τάξεων και η μέση χρήση κλιματιστικού κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας ήταν σχεδόν μηδαμινή (μέσος όρος αριθμού κλιματιστικών σε λειτουργία: 0-0.1).

Επίσης, αναφέρεται ότι όλες οι τάξεις (84) καθαρίζονταν καθημερινά, ενώ χλωρίνη χρησιμοποιείτο σε 81% των σχολείων. Σημειώνεται, δε, ότι από τα σχολεία που χρησιμοποιούσαν χλωρίνη, το 77% των σχολείων χρησιμοποιούσαν χλωρίνη σε καθημερινή βάση. Αναφέρεται, ακόμα, ότι περισσότερες από τις μισές τάξεις (55%) διέθεταν δύο πόρτες και κατά μέσο όρο το 86-91% της πόρτας/πορτών στην τάξη ήταν ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής μέρας. Τέλος, αναφέρεται ότι ο μέσος αριθμός ανοιχτών παραθύρων στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας ήταν 4 (56-59% των συνολικών παραθύρων στην τάξη).

Η ερευνητική ομάδα στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της δυναμικής αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών παραμέτρων σε συνδυασμό με δείκτες υγείας ή πρόληψης μετάδοσης ιών και μικροβίων στο εσωτερικό σχολικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολιτικές που ανταποκρίνονται στην κλιματική κρίση αλλά και τα υγειονομικά πρωτόκολλα».

Τη μελέτη διεξήγαγαν το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με την εταιρεία Lelantus Innovations Ltd και την εταιρεία Phoebe Research & Innovation Ltd.

Η ερευνητική ομάδα σημειώνει, επίσης, ότι οι στόχοι της μελέτης ήταν να περιγράψει τα επίπεδα και τις διακυμάνσεις μιας σειράς παραμέτρων ποιότητας αέρα [θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία (RH), σωματίδια (PM), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)] σε τάξεις δημόσιων δημοτικών σχολείων που βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όλων των επαρχιών της Κύπρου, κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2021. Στόχος ήταν επίσης να συγκρίνει τα επίπεδα των παραμέτρων ποιότητας αέρα μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των σχολείων, καθώς και τα επίπεδα των παραμέτρων ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των τάξεων με τα προτεινόμενα επίπεδα από έγκυρους διεθνείς οργανισμούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ