Αρχική Τελευταία Νέα Νέα Λαϊκή Αγορά στη Λεμεσό – Με άδεια όσοι θα πωλούν πραμάτεια

Νέα Λαϊκή Αγορά στη Λεμεσό – Με άδεια όσοι θα πωλούν πραμάτεια

Έκδοση Αδειών Χρήσης Χώρου στη νέα Λαϊκή Αγορά επί της οδού Γεωργίου Θυρώτου

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της νέας Λαϊκής Αγοράς επί της οδού Γεωργίου Θυρώτου η οποία θα διοργανώνεται κάθε Σάββατο από τις 06:00 μέχρι τις 15:00 και τον ταυτόχρονο τερματισμό της υφιστάμενης Λαϊκής Αγοράς παρά την οδό Λέλλας Καραγιάννη. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της νέας Λαϊκής Αγοράς επί της οδού Γεωργίου Θυρώτου θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για έκδοση αριθμού αδειών χρήσης χώρου στη νέα Λαϊκή Αγορά επί της οδού Γεωργίου Θυρώτου. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν και από τους αδειούχους της υφιστάμενης Λαϊκής Αγοράς παρά την οδό Λέλλας Καραγιάννη.

Στο χώρο της νέας Λαϊκής Αγοράς θα παρέχονται εκατό (100) καθορισμένες θέσεις για παραγωγούς όπως φαίνεται στο επισυνημμένο σχέδιο του χώρου στο Παράρτημα Α ως εξής:

(α)   29 θέσεις με σταθερά στέγαστρα Τύπου Α με διαστάσεις 5×5 μέτρα.

(β)   1 θέση με σταθερά στέγαστρα Τύπου Α με διαστάσεις 5×2,5 μέτρα.

(γ)   68 θέσεις με κινητά στέγαστρα Τύπου Β με διαστάσεις 3×3 μέτρα.

(δ)   2 θέσεις με κινητά στέγαστρα Τύπου Γ με διαστάσεις 2×2 μέτρα.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να προσέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου εντός 15 ημερών με σκοπό την έκδοση της εν λόγω άδειας, η οποία θα ισχύει μόνο για τη θέση και τον αριθμό που θα υποδειχθεί. Να σημειωθεί ότι σε κάποιες ημερήσιες άδειες χρήσης δεν θα καθορίζεται θέση.

Τα δικαιώματα για τη χρήση χώρου στη νέα Λαϊκή Αγορά είναι:

  1. Σταθερά στέγαστρα Τύπου Α:

(α)  €25 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ημερησίως.

(α)  €250 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για περίοδο τριών (3) μηνών.

(β)  €480 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για περίοδο έξι (6) μηνών.

  1. Κινητά στέγαστρα Τύπου Β και Τύπου Γ:

(α)  €20 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ημερησίως.

(α)  €200 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για περίοδο τριών (3) μηνών.

(β)  €380 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για περίοδο έξι (6) μηνών.

Εξυπακούεται ότι η υποβολή αίτησης δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα, πριν το θέμα μελετηθεί και ληφθεί τελική απόφαση.

Το έντυπο της αίτησης και το σχέδιο της νέα Λαϊκής Αγοράς έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού www.limassol.org.cy και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να το συμπληρώσουν και να το παραδώσουν στο Διαχειριστή της Λαϊκής Αγοράς στα γραφεία της Υπηρεσίας Φόρων και Τελών του Δήμου Λεμεσού που βρίσκονται στη Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη, ή ηλεκτρονικά μέσω email στο [email protected]