Αρχική LemesosJobs Νέες θέσεις εργασίας στην ΑΗΚ

Νέες θέσεις εργασίας στην ΑΗΚ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: A/5-2022

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ.Α/5-2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 07/10/2022 12:00 Μεσημέρι

ΕΞΕΤΑΣΗ: Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

Αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

1) Μία (1) κενή θέση Ηλεκτρολόγου Εφαρμοστή, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)

2) Μία (1) κενή θέση Τεχνικού Χημείου, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)

3) Δύο (2) κενές θέσεις Τεχνίτη Σταθμού (Μηχανολογία), Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)

Δείτε Αναλυτικές Πληροφορίες στο Carierista ΕΔΩ: