Αρχική Τελευταία Νέα Νέο σχέδιο χορηγιών για προστασία εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Νέο σχέδιο χορηγιών για προστασία εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Επιδότηση μέχρι 90% των τελών, με τις χορηγίες να φτάνουν μέχρι τα €2.250 

Με ακόμη περισσότερα κίνητρα προς τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού οι επιχορηγήσεις αγγίζουν σε ποσοστό το 90% των τελών διανοητικής ιδιοκτησίας, φτάνοντας σε ύψος έως τα €2.250, επανέρχεται και το 2022 το πρόγραμμα χρηματοδοτικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταξύ των οποίων τα βιομηχανικά σχέδια και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business» SME Fund που έτρεξε πέρσι για πρώτη φορά από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, τίθεται ξανά από σήμερα, 10/1/2022 μέχρι 16/12/2022, στη διάθεση του κοινού, παρέχοντας ένα πιο διευρυμένο πακέτο χρηματοδοτήσεων.

Το ΥΕΕΒ εκτιμά ότι τα αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης και η ένταξη και νέων επιλέξιμων υπηρεσιών στο πρόγραμμα, θα δώσουν την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις να προχωρήσουν με την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής τους ιδιοκτησίας. Κατά το 2021 καταβλήθηκε, ως επιχορήγηση σε 346 εταιρείες, το ποσό των €76.587, για εγγραφή εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων στα κυπριακά Μητρώα. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης που καταβλήθηκε σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έφτασε τα €6.8 εκατ.

Το Υπουργείο προτρέπει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το σχέδιο και να προχωρήσουν με την προστασία των άυλων περιουσιακών τους στοιχείων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή και την παράνομη ιδιοποίηση, ανοίγοντας προοπτικές ενδυνάμωσης της έρευνας, της επιχειρηματικής καινοτομίας και, συνεπώς, της ανάπτυξης.

Τη φετινή χρονιά το πρόγραμμα αφορά σε:

  • Επιχορήγηση τέλους αίτησης εθνικών και ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων με ποσοστό 75%.
  • Επιχορήγηση τέλους αίτησης, δημοσίευσης και αναβολής δημοσίευσης εθνικών και ευρωπαϊκών βιομηχανικών σχεδίων με ποσοστό 75%.
  • Επιχορήγηση βασικού τέλους αίτησης, τέλους προσδιορισμού συμβαλλόμενων μερών και επακόλουθο τέλος προσδιορισμού συμβαλλόμενων μερών αιτήσεων εγγραφής εμπορικών σημάτων από χώρες εκτός ΕΕ, με ποσοστό 50%. Εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Επιχορήγηση υπηρεσίας προ-διαγνωστικού ελέγχου (IP Scan), με ποσοστό 90%. Η επιχορήγηση για υπηρεσίες IP Scan από την Κύπρο θα αρχίσει τον Απρίλιο 2022.
  • Επιχορήγηση τελών κατάθεσης εθνικών αιτήσεων, έκθεσης έρευνας, χορήγησης και δημοσίευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με ποσοστό 50%.

Η επιχορήγηση θα πραγματοποιείται με μορφή κουπονιών ως εξής:

  • Κουπόνι αρ.1: Επιχορήγηση τελών εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων με μέγιστο ποσό επιχορήγησης €1.500. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η επιχορήγηση IP Scan με ανώτατο ποσό επιχορήγησης €900.
  • Κουπόνι αρ.2: Επιχορήγηση τελών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με μέγιστο ποσό επιχορήγησης €750.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής είτε ενός είτε δύο κουπονιών. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης ανά εταιρεία που θα υποβάλει αίτηση και για τα δύο κουπόνια, ανέρχεται στα €2.250.

Η υποβολή της αίτησης επιχορήγησης για κάθε ένα από τα δύο κουπόνια, θα πρέπει απαραίτητα να προηγείται της καταχώρησης αίτησης εγγραφής της διανοητικής ιδιοκτησίας ή της εκτέλεσης της υπηρεσίας προ-διαγνωστικού ελέγχου. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη μικρομεσαία επιχείρηση μέσα σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Η επιχείρηση θα έχει ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών, με δικαίωμα παράτασης 2 μηνών, να ενεργοποιήσει τα κουπόνια επιχορήγησης με την καταχώρηση της πρώτης αίτησης εγγραφής εμπορικού σήματος, βιομηχανικού σχεδίου ή/και διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την διεξαγωγή υπηρεσίας IP Scan. Μετά την ενεργοποίηση των κουπονιών, η μικρομεσαία επιχείρηση θα έχει χρονικό περιθώριο εξάντλησης του μέγιστου ποσού επιχορήγησης με επιπρόσθετες αιτήσεις εγγραφής Διανοητικής Ιδιοκτησίας μέχρι 6 μήνες για το Κουπόνι 1 και μέχρι 12 μήνες για το Κουπόνι 2. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνεται με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της μικρομεσαίας επιχείρησης, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την τελική υποβολή.

Η υποβολή των αιτήσεων επιχορήγησης θα γίνεται μέσω του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επιχορήγησης «Ideas Powered for Business» SME Fund, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον λειτουργό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Παντελή Παντελή, στο τηλέφωνο 22404357 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].