Αρχική Φωτογραφίες Οδός Βασιλείου Μακεδόνος, Πολιτιστικό κέντρο Αυλή

Οδός Βασιλείου Μακεδόνος, Πολιτιστικό κέντρο Αυλή