Αρχική Τελευταία Νέα Πίσω στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί την Δευτέρα

Πίσω στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί την Δευτέρα

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί μέσης και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν στα σχολεία, για ανάληψη καθηκόντων, τη Δευτέρα 02.09.2019, οι μαθητές μέσης εκπαίδευσης στις 6 Σεπτεμβρίου και οι μαθητές δημοτικής και προδημοτικής στις 9 Σεπτεμβρίου

Σε σχετικές ανακοινώσεις το Υπουργείο Παιδείας προσθέτει ότι οι μαθητές όλων των τάξεων των Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα, να πάρουν βιβλία και το ωρολόγιο πρόγραμμα και στη συνέχεια να αρχίσουν μαθήματα.

Οι μαθητές των δημοτικών, προδημοτικών και των Ειδικών Σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους τη Δευτέρα 09.09.2019, για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα ή ομάδες, αντίστοιχα, να πάρουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση
……………..
Σε ό,τι αφορά την προδημοτική εκπαίδευση το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι όλα τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (ηλικίας 4,8/12 χρονών και άνω), καθώς και τα παιδιά κάτω των 4,8/12 χρονών, που φοιτούσαν στο ίδιο Νηπιαγωγείο και την προηγούμενη χρονιά, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους σε αυτό τη Δευτέρα 09.09.2019. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Για τα παιδιά ηλικίας 3-4,8/12 χρονών, που δεν φοιτούσαν σε Νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά ή δεν φοιτούσαν στο ίδιο Νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά,  θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε Νηπιαγωγείου. Τα συγκεκριμένα παιδιά θα φοιτήσουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή, δηλαδή, καθημερινή αύξηση του χρόνου παραμονής τους, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα, όμως, θα λειτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά, από τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 13.09.2019, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών.

Περαιτέρω το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι κατά τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν 331 δημοτικά σχολεία, όσα λειτουργούσαν και κατά την περσινή σχολική χρονιά 2018-2019, στα οποία θα φοιτήσουν  52.479 μαθητές/μαθήτριες, 731 περισσότεροι/ες σε σχέση με τους μαθητές του 2018-2019.

Προσθέτει ότι θα λειτουργήσουν 2.749 τμήματα 14 περισσότερα σε σχέση με τα τμήματα που λειτούργησαν το 2018-2019.

Το Υπουργείο αναφέρει ακόμα ότι οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό υπολογίζεται να ανέλθουν σε 4494 (4258 μόνιμοι και 236 έκτακτοι) δάσκαλοι δημοτικής εκπαίδευσης εκ των οποίων 3 θα εργαστούν στο δημοτικό σχολείο Ριζοκαρπάσου.

Σε ό,τι αφορά τα δημόσια νηπιαγωγεία, με τα δύο νέα νηπιαγωγεία (Άγιος Ιωάννης Λευκωσίας και Λεμεσός Μέσα Γειτονιά ΚΘ΄-Γ.Ν. Καλογερόπουλου)  και την αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου στον Πωμός το 2019-2020 θα λειτουργήσουν 273 δημόσια νηπιαγωγεία, στα οποία θα φοιτήσουν 11.630 μαθητές/μαθήτριες σε σχέση με 11.892 που φοίτησαν την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Το Υπουργείο Παιδείας  επισημαίνει ότι αναμένεται αύξηση του συνόλου των μαθητών/μαθητριών, λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων.

Οι μαθητές/μαθήτριες προδημοτικής ηλικίας – υποχρεωτικής εκπαίδευσης (4, 8/12 – 5, 8/12 χρονών) είναι  7.796,  σε σχέση με  8.085 μαθητές/μαθήτριες που φοίτησαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά 2018-2019.   Στο Νηπιαγωγείο στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, όπου θα φοιτήσουν  14 μαθητές/μαθήτριες και θα εργαστεί μία νηπιαγωγός και μία σχολική βοηθός.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας οι ανάγκες σε προσωπικό υπολογίζονται στις 816 νηπιαγωγούς (722 μόνιμοι και  94 έκτακτοι), σε σχέση με  793 νηπιαγωγούς ( 722 μόνιμοι και 71 έκτακτοι) κατά την περσινή σχολική χρονιά.

Σε σχέση με την ειδική εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020 θα λειτουργήσουν εννέα (9) Ειδικά Σχολεία και εκατό δεκατρείς (113) Ειδικές Μονάδες στα δημοτικά σχολεία και στα δημόσια νηπιαγωγεία. Το διδακτικό προσωπικό ειδικής εκπαίδευσης αναμένεται να ανέλθει στους/στις εννιακόσιους/εννιακόσιες τρεις (903) εκπαιδευτικούς (522 μόνιμοι και 381 έκτακτοι).

Αναφορικά με τα Ολοήμερα Σχολεία, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου (ΠΟΣ) σε πενθήμερη βάση, σε 57 νηπιαγωγεία, σε 130 δημοτικά και σε 7 ειδικά σχολεία, όπως και πέρσι. Τα Π.Ο.Σ. λειτουργούν μέχρι τις 4:00 μ.μ., ενώ τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν τον χρόνο αποχώρησής τους σε μόνιμη βάση και για τις πέντε μέρες (3:05 μ.μ. ή 4:00 μ.μ.)  Δικαίωμα φοίτησης θα έχουν όλα τα παιδιά που έχουν υποβάλει και επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον τους για φοίτηση κατά την περίοδο εγγραφών Ιανουαρίου και Μαΐου 2019.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί ο θεσμός του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου (Ε.Ο.Σ.) σε 14 δημοτικά σχολεία. Τα Ε.Ο.Σ. λειτουργούν μέχρι τις 3:05 μ.μ. ή τις 4:00 μ.μ., για τέσσερις μέρες τη βδομάδα.

Μέση Γενική Εκπαίδευση
…………………………………………..
Κατά τη νέα σχολική χρονιά 2019 -2020 θα λειτουργήσουν συνολικά 114 σχολικές μονάδες από τις οποίες 64 Γυμνάσια (μόνο γυμνασιακό κύκλο), 38 Λύκεια, 7 εξατάξια σχολεία (με γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο), 5 Εσπερινά Γυμνάσια Λύκεια

Όπως αναφέρει το Υπουργείο αναμένεται ότι κατά τη νέα σχολική χρονιά θα φοιτήσουν συνολικά 39.980 μαθητές και μαθήτριες, εκ των οποίων οι 22.991 θα φοιτήσουν στον γυμνασιακό κύκλο και οι 16.989  στον λυκειακό κύκλο.

Για τη σχολική χρονιά 2019-2020, έχουν διοριστεί 206 μόνιμοι καθηγητές επί δοκιμασία και 438 συμβασιούχοι καθηγητές, ενώ αναμένεται ο διορισμός ακόμη 80 καθηγητών με σύμβαση. Το Υπουργείο έχει προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν διορισμένοι τις προηγούμενες σχολικές χρονιές να επαναδιοριστούν, όπου είναι δυνατόν.

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
…………………….

Τις Τεχνικές Σχολές θα στελεχώνουν 550 Εκπαιδευτές, στις οποίες με τα σημερινά δεδομένα υπάρχουν 4.259 μαθητές στην πρωινή φοίτηση, 230 στις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές, 195 μαθητές στο Σύστημα Μαθητείας, 293 σπουδαστές στα ΜΙΕΕΚ και 90 μαθητές στις ειδικές μονάδες.

Το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει πως μετά την επιτυχή λειτουργία του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Πόλης Χρυσοχούς και του Ξενοδοχειακού Τμήματος του Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού, με τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν ακόμα δύο μικτά σχολεία: στο Λύκειο Έμπας και στο εξατάξιο Γυμνάσιο Ομόδους, το οποίο έχει μετονομαστεί σε «Σχολή Ομόδους – Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση».

Προσθέτει ότι έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την επέκταση του θεσμού των ΕΣΤΕΕ Παγκύπρια, με την ίδρυση τριών νέων Εσπερινών Σχολών στη Λάρνακα, την Πάφο και την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, οι οποίες θα λειτουργήσουν τον Σεπτέμβρη του 2019. Οι τρεις αυτές νέες Σχολές θα συμπληρώσουν τις δύο υφιστάμενες ΕΣΤΕΕ που λειτουργούν ήδη στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)
———————————-
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας τα ΜΙΕΕΚ λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  προσφέρουν τους ακόλουθους Κλάδους Σπουδών:
Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες
Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί
Γαλακτοκομία – Τυροκομία
Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών – Ναυτιλιακά
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Ηλεκτρομηχανολογικές-Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία
Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία

Προηγούμενο άρθροΠλήρωναν 150 ευρώ για να συμμετάσχουν στην τελετή εξαγνισμού-Ψάχνουν 20 άτομα
Επόμενο άρθροΛεμεσός: Επίθεση στο σπίτι και στο αυτοκίνητο του Βαλεντίν Ρομπέρζ από κρανοφόρους!