Αρχική Τελευταία Νέα Πολίτες εντόπισαν αρκετές χελώνες σε ρηχά νερά – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πολίτες εντόπισαν αρκετές χελώνες σε ρηχά νερά – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές πολιτών για την έντονη παρουσία των θαλασσίων χελωνών στα ρηχά ύδατα μας,το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) ενημερώνει το κοινό ότι η θέαση των χελωνών στα ρηχά ύδατα της Κύπρου είναι κάτι φυσιολογικό για την περίοδο αυτή και δεν προκαλεί καμία ανησυχία η παρουσία τους.

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο είναι έντονη η παρουσία των θαλασσίων χελωνών στα παράκτια ύδατα μας και κυρίως σε ρηχά νερά, όπου ζευγαρώνουν αλλά και τρέφονται κυρίως με θαλάσσια φυτά η Πράσινη Χελώνα και με καρκινοειδή (δηλ. καβούρια κλπ) και ψάρια η Χελώνα Καρέτα.

Στα νερά της Κύπρου και τις παραλίες μας, κατά την περίοδο ωοτοκίας, έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε δύο από τα επτά είδη θαλασσίων χελωνών στον κόσμο. Τα δύο αυτά είδη είναι η Καρέτα (Carettacaretta) και η Πράσινη χελώνα (Cheloniamydas).

Και τα δύο είναι θεαματικά και εμβληματικά είδη και η παρουσία τους στις περιοχές μας αποτελεί μέρος του κύκλου ζωής τους τόσο για τροφοληψία, όσο και για ζευγάρωμα και ωοτοκία.

Οι θαλάσσιες χελώνες είναι μεταναστευτικά είδη. Χρησιμοποιούν τις παραλίες της Κύπρου για τη φωλεοποίηση τους και ακολούθως, με το τέλος της περιόδου ωοτοκίας, οι περισσότερες από αυτές, ξεκινούν το ταξίδι τους για άλλες περιοχές της Μεσογείου που αποτελούν μέρη τροφοληψίας τους και στα οποία θα παραμείνουν μέχρι να ξανακάνουν το ταξίδι για την αναπαραγωγική τους δραστηριότητα.

Tο ΤΑΘΕ δίνει πιο κάτω κάποιες βασικές πληροφορίες/συμβουλές για την ορθή συμπεριφορά μας απέναντι στα προστατευόμενα αυτά είδη:

–      Να παρατηρούμε τις θαλάσσιες χελώνες από απόσταση, χωρίς να τις αγγίζουμε, ούτως ώστε να μην τους προκαλούμε την οποιαδήποτε όχληση.

–      Να μην προσφέρουμε φαγητό στις θαλάσσιες χελώνες. Αυτό επηρεάζει τη φυσική συμπεριφορά των ζώων και επίσης ενδεχομένως να έχει αρνητικές συνέπειες ως προς το φυσικό ένστικτο σίτισης τους. Τα θαλάσσια ζώα έχουν την ικανότητα να τρέφονται από μόνα τους.

–      Σε φωτογραφίσεις, περιορίστε τον αριθμό των φωτογραφιών μεμονωμένων ζώων ειδικά σε περίπτωση χρήσης φλας.

Οι θαλάσσιες χελώνες ζουν ελεύθερες στο φυσικό τους περιβάλλον και εμείς είμαστε απλώς επισκέπτες στο δικό τους σπίτι. 

Η στιγμή της συνάντησης μας με ένα τέτοιο είδος, όπως η θαλάσσια χελώνα, μας καθιστά μάρτυρες της φύσης στην πιο αγνή της μορφή και οφείλουμε, στο μέτρο του δυνατού, ο καθένας με τις ενέργειες και τις πράξεις του, να τη διατηρήσουμε ως τέτοια.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση εντοπισμού τραυματισμένης θαλάσσιας χελώνας, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με το ΤΑΘΕ στα σταθερά τηλέφωνα που φαίνονται πιο κάτω εντός των κανονικών ωρών του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι, εκτός ωρών εργασίας, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τα πιο κάτω υπηρεσιακά τηλέφωνα:

ΕΠΑΡΧΙΑ

Σταθερό Τηλέφωνο

Καθημερινές

(07:30 -15:00)

Υπηρεσιακό Τηλέφωνο

(16:00 – 20:00 Καθημερινές)

(06:00–20:00 Σάββατο/Κυριακή)

Λευκωσία

22 807 853

Ν/Α

Λάρνακα

24 304 294 / 24 422 888

99 48 96 45

Αμμόχωστος

23 834 172

99 48 96 43

Λεμεσός

25 306 800 / 25 306 804

99 48 96 51

Πάφος

26 821 680

99 48 96 42

Οι τραυματισμένες χελώνες μεταφέρονται από προσωπικό του ΤΑΘΕ ή εξουσιοδοτημένους φορείς για περίθαλψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών που λειτουργεί στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του ΤΑΘΕ στο Μενεού.