Αρχική BusinessNews ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια και τα προιόντα που κρίθηκαν ακατάλληλα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά είναι τα παιδικά παιχνίδια και τα προιόντα που κρίθηκαν ακατάλληλα

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 23/10/23 (RAPEX – Report 43) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 56 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΔΩ:

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ. 

Τα 56 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

ž   Δεκατρία (13) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

ž   Δεκαεννιά (19) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

ž   Εννιά (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με ένα (1) από αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.

ž   Οκτώ (8) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

ž   Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

ž   Δύο (2) στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων)

ž   Ένα (1) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που φαίνεται εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 11 έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με αριθμούς 12 και 13 έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλότερου κινδύνου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΔΩ: