Αρχική Τελευταία Νέα Προσοχή κατά τη συντήρηση συστημάτων ψύξης συστήνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Προσοχή κατά τη συντήρηση συστημάτων ψύξης συστήνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εφιστά την προσοχή των ατόμων που ασχολούνται με συντήρηση συστημάτων ψύξης, με αφορμή έκρηξη μονάδας συμπύκνωσης κλιματιστικού, γνωστού ως «κομπρεσόρου», η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αυτοεργοδοτούμενου ατόμου κατά τη διαδικασία προσθήκης ψυκτικού αερίου.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει πως η αναπλήρωση συστημάτων ψύξης, με την προσθήκη ψυκτικού αερίου (όπως π.χ. R32, R600a, κ.ά.), εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους ατυχήματος, λόγω της επικινδυνότητας των αερίων.

“Τα αέρια”, σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, “περιέχονται σε φιάλες υπό πίεση και σύμφωνα με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια και εάν θερμανθούν μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη”.

Όπως συνεχίζει η σχετική σήμανση απεικονίζεται συνήθως στη φιάλη των αεριών και τονίζει ότι η εργασία αυτή “πρέπει να διεξάγεται από εκπαιδευμένα/καταρτισμένα και προσοντούχα άτομα, η κάθε μονάδα συμπύκνωσης (κομπρεσόροι) πρέπει να διαθέτει τοπικό διακόπτη (local isolator) διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας σ’ αυτόν, για σκοπούς ασφαλούς διεξαγωγής της εργασίας συντήρησης, ενώ οι συντηρητές τέτοιων συστημάτων θα πρέπει να γνωρίζουν τις επικίνδυνες ιδιότητες αυτών των αεριών, βασιζόμενοι στα ΔΔΑ.

Σημειώνει ότι το ΔΔΑ περιέχει πληροφορίες για τη χημική σύσταση, τους πιθανούς κινδύνους, την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση των αερίων, κ.ά, ενώ προσθέτει πως οι πληροφορίες αυτές διατίθενται προς τους επαγγελματίες χρήστες, στα ελληνικά, από τον αντιπρόσωπο/προμηθευτή των ουσιών.