Αρχική Τελευταία Νέα Πρόστιμο €10.000 σε εταιρία για σοβαρό τραυματισμό υπαλλήλου της

Πρόστιμο €10.000 σε εταιρία για σοβαρό τραυματισμό υπαλλήλου της

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη της «SKOUTARIS STEEL LTD» που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε την εταιρεία «SKOUTARIS STEEL LTD» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον τομέα μεταλλικών κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €10,000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενά της πρόσωπα:

(α)  Παράλειψη εφαρμογής ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη διαδικασία μετακίνησης μεταλλικών δοκών με τη χρήση γερανογέφυρας, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της, ο οποίος ασχολείτο με την μετακίνηση των μεταλλικών δοκών, να τραυματιστεί σοβαρά.

(β) Παράλειψη διάθεσης κατάλληλων πληροφοριών και οδηγιών χρήσης, εκπαίδευσης και επιτήρησης των εργοδοτουμένων της.