Αρχική Φωτογραφίες Ανατολή, Αγκυροβόλιο Λεμεσού

Ανατολή, Αγκυροβόλιο Λεμεσού