Αρχική Τελευταία Νέα Παραχώρηση υποτροφιών από Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

Παραχώρηση υποτροφιών από Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

Αριθμό υποτροφιών προκηρύσσει και φέτος ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, με στόχο την έμπρακτη στήριξη των νέων.

Σε ανακοίνωση του ο Δήμος Κ.Πολεμιδιών αναφέρει ότι βασικά κριτήρια επιλογής υποτροφιών είναι, ο υποψήφιος να είναι δημότης των Κ.Πολεμιδιών με κυπριακή υπηκοότητα, να έχει διαγωγή κοσμιοτάτη, λευκό ποινικό μητρώο και να έχει εξασφαλίσει θέση στα Πανεπιστήμια της Κύπρου ή σε Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας.

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των ανδρών, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν λάβει απαλλαγή ή αναστολή από αυτές, πριν την υποβολή της αίτησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι περιορισμοί στην ηλικία του αιτητή καθορίζονται από την παραχωρούσα Αρχή.

Προϋπόθεση, επίσης, θεωρείται το ανώτατο όριο εισοδήματος της οικογένειας (πατέρας – μητέρα),  που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15,000 ευρώ  ετησίως. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω – εξαρτώμενα) το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €850 για κάθε παιδί, ενώ σε περίπτωση ορφανών παιδιών, το ανώτερο όριο εισοδήματος οικογένειας, ανέρχεται στα €17,000.

Για αιτητές που είναι ήδη φοιτητές θα λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση, ενώ σημειώνεται πως η φοίτηση πρέπει να είναι κανονική, διαρκής και όχι εξ΄ αποστάσεως

Οι αιτήσεις μπορούν να  υποβληθούν δια χειρός στη Γραμματεία του Δήμου ή ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]  μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2022.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Γραμματεία του Δήμου στο τηλ. 25821382.