Αρχική ΤΕΠΑΚ Εφαρμογή Where do I park near C.U.T. από φοιτητές του ΤΕΠΑΚ

Εφαρμογή Where do I park near C.U.T. από φοιτητές του ΤΕΠΑΚ

Το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα πρωτότυπο μάθημα και μοναδικό στο είδος του. Επιλέγεται μόνο από 4ετείς φοιτητές οποιοδήποτε Tμήματος του Πανεπιστημίου, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους. 

Ο τίτλος είναι «Εισαγωγή στην Κοινωνική Σχεδίαση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» και στόχος του μαθήματος είναι να επικοινωνήσει στους φοιτητές τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της κοινωνικής σχεδίασης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσα από ένα μαθησιακό πλαίσιο διεπιστημονικής και συνεργατικής μάθησης. Το μάθημα καλύπτει τα κύρια σημεία της κοινωνικής σχεδίασης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, και τις βασικές μεθοδολογίες και πρακτικές. Οι φοιτητές εργάζονται σε μικρές διεπιστημονικές ομάδες για την αντιμετώπιση και επίλυση πραγματικών κοινωνικών ζητημάτων μικρής κλίμακας και σε πιλοτικό στάδιο, και χρησιμοποιούν crowdfunding (διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση) για να υποστηρίξουν πρακτικά τις πρωτοβουλίες των αντίστοιχων ομάδων τους. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν iPad κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέσα από συνεργατική μάθηση και καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, για προώθηση δημιουργικής σκέψης και επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων μέσω της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές  έχουν την ευκαιρία να δομήσουν τη δική τους μάθηση με τρόπο που ωφελεί την προσωπική τους ανάπτυξη και τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα.

Στα πλαίσια του μαθήματος ξεκίνησε ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, η δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής “Where do I park near C.U.T” . Το έργο είναι δημιουργία των φοιτητών Γιάννη Γεωργίου, Γεωργία Μιχαήλ, Σταύρη Κουσέττη και Μάριου Σελλά με επιβλέποντα Kαθηγητή τον Νίκο Σουλελέ. Στο έργο τίθενται ερωτήματα σχετικά με τους χώρους στάθμευσης στην περιοχή γύρω από το χώρο του Πανεπιστημίου όπου μπορούν οι φοιτητές να σταθμεύσουν με ασφάλεια. 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη 2017, και μπορείτε να βοηθήσετε με το να συνεισφέρετε στη διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση (crowdfunding) στην ιστοσελίδα: https://www.indiegogo.com/projects/where-do-i-park-near-c-u-t-community-university#/

Περισσότερες πληροφορίες για την ανάπτυξη του έργου στην ιστοσελίδα: https://spark.adobe.com/page/mXdw7tzzFNLJH/