Αρχική Τελευταία Νέα Ρυθμιστικό μέτρο τροχαίας για την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Ρυθμιστικό μέτρο τροχαίας για την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Ο Δήμος Λεμεσού, με τη συγκατάθεση του Αρχηγού της Αστυνομίας Κύπρου και σύμφωνα με τους Δημοτικούς Κανονισμούς Λεμεσού 2006 που αναφέρονται στη ρύθμιση της τροχαίας, λόγω τμηματικής σκυροδέτησης για τις ανάγκες του έργου «Atrium» στην οδό Βραγαδίνου, αποφάσισε να προβεί στο εξής ρυθμιστικό μέτρο:

– Άρση μονοδρόμησης της οδού Βραγαδίνου, από τη συμβολή της με την οδό Ανεξαρτησίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πτολεμαίων, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 από 03:30πμ έως 06:30πμ.

Οι παραβάτες της γνωστοποίησης αυτής, υπόκεινται στις ποινές που προβλέπονται στον περί Δήμων Νόμο και στους Δημοτικούς Κανονισμούς Λεμεσού 2006.