Αρχική BusinessNews Σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτούμενων για το 2024 – Κατάλογος ξενοδοχείων

Σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτούμενων για το 2024 – Κατάλογος ξενοδοχείων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορούν το κοινό για τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2024. 

Για τη λειτουργία του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας, συμβάλλοντας στην επιβίωσή τους, τα οποία θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή στους δικαιούχους του Σχεδίου, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άδεια ανάπαυσής τους.

Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 14/07/2024 μέχρι 27/09/2024.

Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα  από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, www.mlsi.gov.cy/sid.

Το ποσό που έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2024 ανέρχεται στις 900.000 ευρώ.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν συμβληθεί με το ταξιδιωτικό γραφείο ORTHODOXOU TRAVEL για την υλοποίηση του Σχεδίου, με βάση τη Νομοθεσία περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα καθώς και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβάλλονται από την Παρασκευή 14/6/2024 δεόντως συμπληρωμένες και υπογραμμένες,

► στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

► Link ιστοσελίδας: https://orthodoxoutravel.com/sxedio-adiwn 

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 24841061

Η φυσική παρουσία στα γραφεία του ταξιδιωτικού γραφείου δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή στο Σχέδιο και την επιλογή ξενοδοχείου προτίμησης. Το Σχέδιο εφαρμόζεται μέχρι την εξάντληση του σχετικού διαθέσιμου ποσού.   

ΣΚΟΠΟΣ

  1. Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής των εργοδοτουμένων και των εξαρτώμενών τους σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και της περιοχής Πύργου Τυλληρίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

  1. Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 14.7.2024 μέχρι 27.9.2024 για τα ορεινά θέρετρα και τα ξενοδοχεία της περιοχής Πύργου Τυλληρίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  1. Επιχορήγηση θα παρέχεται σε:

α) εργοδοτούμενους και στους/στις συζύγους τους που έχουν δικαίωμα σε απολαβές άδειας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το έτος άδειας 2023 και δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους κατά τον τελευταίο ένα χρόνο, δηλαδή το 2023.

β) σε εξαρτώμενα τους που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

  1. Δικαίωμα συμμετοχής σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων έχουν όλοι οι εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων που διαμένουν στις περιοχές των ορεινών θερέτρων. Δικαίωμα συμμετοχής για τα ξενοδοχεία της περιοχής Πύργου Τυλληρίας έχουν όλοι οι εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων που διαμένουν σε παραθαλάσσιες περιοχές.

 

  1. Προτεραιότητα θα δίνεται ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της σχετικής Δήλωσης Συμμετοχής.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  1. Το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (€50) κατά άτομο ανά ημέρα. Σε καμία περίπτωση η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα διαμονής στο ξενοδοχείο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  1. Η επιχορήγηση θα παρέχεται για περίοδο από Κυριακή σε Παρασκευή
    (πέντε διανυκτερεύσεις).

ΔΙΑΜΟΝΗ

  1. Για σκοπούς του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και της περιοχής Πύργου Τυλληρίας, τα οποία θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή σε μειωμένες τιμές. Τα ξενοδοχεία αυτά θα πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας ή να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγείας που εξετάζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Κατάλογος ξενοδοχείων ορεινών θερέτρων και Πύργου Τυλληρίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων του 2024

 

Α/Α Ξενοδοχείο και τοποθεσία Τάξη(Αρ.

Αστέρων)

Τιμή ξενοδοχείου

(περιλαμβάνει διαμονή και πλήρη

διατροφή κατά άτομο την ημέρα)

14/7/2024 – 27/9/2024
ΔΡΟΥΣΙΑ ΧΑΙΤΣ (Κ) (ΔΠ)  – ΔΡΟΥΣΙΑ 3 62.00
ΕΚΑΛΗ (Κ) (ΠΠ) – ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ 3 53.50
ΕΛΛΑΣ (Κ) (ΠΠ) – ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ 3 55.00
ΚΑΛΛΙΘΕΑ(Κ)_ ΠΛΑΤΡΕΣ Παραδοσιακό 75.00
ΚΑΣΤΑΛΙΑ – ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65.00
ΜΗΝΑΙΔΗΣ (Κ) (ΠΠ) –ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ 2 54.50
ΠΑΛΑΤΕΣ(Κ) (ΔΠ)  − ΔΡΟΥΣΙΑ 2 60.00
ΡΟΔΟΝ (Κ) (ΔΠ)  − ΑΓΡΟΣ 3 62.00
ΤΖΟΥΠΙΛΥ – ΤΡΟΟΔΟΣ 2 50.00
ΤΡΟΟΔΟΣ – ΤΡΟΟΔΟΣ 3 60.00
ΦΟΡΕΣΤ ΠΑΡΚ (Κ) (ΔΠ) –ΠΛΑΤΡΕΣ 4 50.00
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (Κ) – ΠΥΡΓΟΣ 2 65.00
ΠΥΡΓΙΑΝΑ (Κ) – ΠΥΡΓΟΣ 1 50.00
ΠΥΡΓΟΣ ΜΠΕΗ (Κ) – ΠΥΡΓΟΣ 1 70.00
ΤHΛΟΣ (Κ) – ΠΥΡΓΟΣ 2 70.00

 

-Το (Κ) μετά το όνομα του ξενοδοχείου υποδηλώνει κλιματισμό και περιλαμβάνεται στην τιμή του ξενοδοχείου.

-Το (ΔΠ) μετά το όνομα του ξενοδοχείου υποδηλώνει ότι το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα εντός του χώρου του   και περιλαμβάνεται στην τιμή του ξενοδοχείου.

-Το (ΠΠ) μετά το όνομα του ξενοδοχείου υποδηλώνει ότι το ξενοδοχείο παρέχει πισίνα εκτός του χώρου του                 και περιλαμβάνεται στην τιμή του ξενοδοχείου.

-Στην περίπτωση όπου το ξενοδοχείο που έχετε επιλέξει, δεν πληρεί τους όρους ασφάλειας και υγείας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα προχωρούν στην επόμενη επιλογή σας.

-Το ξενοδοχείο ΤΗΛΟΣ για την περίοδο Αυγούστου δεν έχει διαθεσιμότητα δωματίων.

Δήλωση Συμμετοχής