Αρχική Τελευταία Νέα Συστάσεις από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προς τους εργαζομένους λόγω καύσωνα

Συστάσεις από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προς τους εργαζομένους λόγω καύσωνα

Σήμερα και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα, ενημερώνει, σε ανακοίνωση του, όλους τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Σημειώνει ότι οι συνθήκες αυτές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό φόρτο ή / και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους.
 
Σε συνέχεια των φετινών Ανακοινώσεων που εκδόθηκαν για την εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 (Κ.Δ.Π. 291/2014 και Κ.Δ.Π. 206/2020), το ΤΕΕ υπενθυμίζει όλους τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, πρέπει να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις προειδοποιήσεις του Τμήματος Μετεωρολογίας και αναλόγως να ρυθμίζουν τις εργασίες τους.
 
Το ΤΕΕ αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση προειδοποίησης του Τμήματος Μετεωρολογίας, που θα εκδίδεται για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, σε κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας, απαιτείται να διακοπούν όλες οι υπαίθριες βαριές εργασίες κατά τη διάρκεια των ωρών που ισχύει η προειδοποίηση.
 
Προσθέτει ότι όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να μετρούν στους χώρους όπου διεξάγουν εργασίες, τις παραμέτρους (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο.
 
Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) και σχετικής υγρασίας, πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης, όπως:
 
Οργάνωση του χρόνου εργασίας ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων, όπου αυτό είναι εφικτό, εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας, αποφυγή, όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10 – 15οC), χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν (όπως είδη από βαμβάκι), αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών και κατάρτιση και επιτήρηση των εργαζομένων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ στην ενότητα Θερμική Καταπόνηση ή/και να επικοινωνούν με τους Επιθεωρητές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος στα ακόλουθα τηλέφωνα: Λευκωσία – 22879191, Λεμεσός – 25827200, Λάρνακα – 24805327, Πάφος – 26822715, Αμμόχωστος – 23819750.
 
Πηγή: KYΠΕ