Αρχική Τελευταία Νέα ΤΕΠΑΚ και ΣΑΛΑ υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την επίλυση προβλημάτων και επίτευξη...

ΤΕΠΑΚ και ΣΑΛΑ υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την επίλυση προβλημάτων και επίτευξη κοινών στόχων

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) έχουν υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας του ΤΕΠΑΚ για την επίλυση προβλημάτων που έχει να διαχειριστεί ο ΣΑΛΑ και την επίτευξη κοινών στόχων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, το Πρωτόκολλο υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του ΣΑΛΑ, ο Πρόεδρός του, Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης και ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου, κ. Γιάννης Τσουλόφτας.

Μιλώντας στην εκδήλωση υπογραφής του Πρωτοκόλλου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 22 Ιουνίου, στην αίθουσα της Συγκλήτου στο κτήριο της Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ, ο Πρύτανης Παναγιώτης Ζαφείρης εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου το οποίο, όπως είπε, έρχεται να ενισχύει την υφιστάμενη και σημαντική συνεργασία μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του ΣΑΛΑ,

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του ΣΑΛΑ, Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης ανέφερε ότι «προσβλέπουμε μέσω της συμφωνίας αυτής να ενισχυθούν και να ισχυροποιηθούν ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ ΤΕΠΑΚ και ΣΑΛΑ».

Ο κ. Νικολαίδης είπε ότι το ΤΕΠΑΚ είναι ένα καταξιωμένο τεχνολογικό, δημόσιο, Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει συνδέσει άρρηκτα την ύπαρξη, τη λειτουργία και την εξέλιξη του με την πόλη της Λεμεσού, σημειώνοντας ότι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και επιστημονικής γνώσης του ΤΕΠΑΚ μπορεί να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που έχει να διαχειριστεί το ΣΑΛΑ προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Απότοκο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, πρόσθεσε, είναι η συνομολόγηση τριών επιμέρους συμφωνιών με τρία τμήματα του ΤΕΠΑΚ στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων σε υπαρκτά προβλήματα. Τα Τμήματα του ΤΕΠΑΚ είναι το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.

Η Συμφωνία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΑΛΑ, προβλέπει την επικαιροποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση του τρόπου υπολογισμού της χρέωσης και τιμολόγησης των υπερβάσεων ποιότητας των βιομηχανικών αποβλήτων.

Η Συμφωνία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, συνέχισε, προβλέπει την ανάπτυξη ενός συστήματος εντοπισμού εισροής όμβριων υδάτων στο σύστημα λυμάτων, κάτι που παρατηρείται κάθε φορά που υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του συστήματος και τη δημιουργία προβλημάτων.

Η Συμφωνία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης, προβλέπει τον εκσυγχρονισμό του συστήματος GIS και τη διασύνδεση γεωγραφικών και λογιστικών δεδομένων.

Επεσήμανε, επίσης, τη σημασία της συνεργασίας του Δήμου Λεμεσού με το ΤΕΠΑΚ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Cities Mission στο οποίο συμμετέχουν 100 πόλεις της ΕΕ, ανάμεσά τους και η Λεμεσός, με στόχο να γίνουν κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030,

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛΑ Γιάννης Τσουλόφτας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του ΣΑΛΑ, «ενός καθαρά τεχνικού οργανισμού και ως εκ τούτου υπάρχει μια εγγενής συνάφεια με ένα τεχνολογικό πανεπιστήμιο», πρόσθεσε.

«Έχουμε ενώπιον μας πολλές προκλήσεις για τις οποίες επιζητούμε, χρειαζόμαστε επιστημονική, τεχνική τεκμηρίωση και γνώση και θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να μας βοηθήσει, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την επιστημονική εγκυρότητα του», σημείωσε.

Πέραν των τριών συμφωνιών με ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου για επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων στα οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΣΑΛΑ, ο κ. Τσουλόφτας αναφέρθηκε σε ακόμη μια επιστημονική συνεργασία με το Τμήμα Χημικών και το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος. Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο, ανέφερε, την αξιοποίηση της λάσπης η οποία παράγεται στο εργοστάσιο βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη στο τσιμεντοποιείο. «Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για μας και εμπίπτει στα πλαίσια των κοινών στόχων για προστασία του περιβάλλοντος και προώθησης της κυκλικής οικονομίας», είπε.

Ανέφερε, τέλος, ότι το ΣΑΛΑ αναμένεται να αναθέσει στο ΤΕΠΑΚ τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, κ. Χρίστος Χωματάς, εξέφρασε και τη δική του ικανοποίηση για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου με το ΣΑΛΑ, σημειώνοντας ότι ένας από τους σκοπούς ενός Πανεπιστημίου που εδρεύει σε μια πόλη είναι να συνεργάζεται με τους φορείς της πόλης και να παρέχει την επιστημονική του γνώση για επίλυση προβλημάτων.

Το πρωτόκολλο προβλέπει μεταξύ άλλων την εκπόνηση επιστημονικών, συμβουλευτικών, τεχνικών και λοιπών ερευνών και μελετών αναφορικά με τη διαχείριση και αποχέτευση υδάτων και λυμάτων με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση των τεχνολογιών και συστημάτων αποχέτευσης και κατ’ επέκταση την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών καθώς επίσης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Προβλέπει, επίσης, την αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης προσωπικού ή φοιτητών και ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα σχετικά με τους εκάστοτε κοινούς στόχους που θέτουν οι δύο Οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής σε φοιτητές του ΤΕΠΑΚ για την εκπόνηση διπλωματικών ή μεταπτυχιακών εργασιών σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΣΑΛΑ, αλλά και σε ευρύτερα θέματα εργασιών με παροχή πληροφοριών και δεδομένων που βοηθούν στην παραγωγή χρήσιμων εργασιών για τις επιχειρήσεις και την οικονομία και/ή πρακτικής άσκησης.

Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Μνημονίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ και του προσωπικού του ΣΑΛΑ.