Αρχική Portfolio Θέλετε Χριστουγεννιάτικο αληθινό δέντρο; Δείτε όλες τις πληροφορίες από το Τμήμα Δασών!

Θέλετε Χριστουγεννιάτικο αληθινό δέντρο; Δείτε όλες τις πληροφορίες από το Τμήμα Δασών!

Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι θα πωλούνται στο κοινό Χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι από τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου, θα πωλούνται χριστουγεννιάτικα δέντρα στα ακόλουθα κέντρα πώλησης:

Σημείο ΠώλησηςΤηλέφωνο επικοινωνίας
Δασικός Σταθμός Αθαλάσσας22403749
Δασικός Σταθμός Λάρνακας24818108
Δασικός Σταθμός Δεκέλειας24723432
Δασικός Σταθμός Φασουρίου25952120
Δασικός Σταθμός Λεμεσού25872306
Δασικός Σταθμός Πάφου/Γεροσκήπου26306266
Δασικός Σταθμός Γιαλιάς26812730
Δασικός Σταθμός Παναγιάς26817416
Δασικός Σταθμός Πλατανιών22608512

Η πώληση των χριστουγεννιάτικων δέντρων από τα κέντρα πώλησης θα γίνεται μόνο Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 08:00 μέχρι τις 14:30.

Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα διατεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτειών στο πλαίσιο δασοκομικών χειρισμών που γίνονται με σκοπό τη  βελτίωση των  συνθηκών ανάπτυξης και μείωσης του ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες.

Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η κατοχή και η μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι € 5.000 ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές μαζί.

Οι ιδιώτες ιδιοκτήτες δέντρων προτρέπονται όπως προηγουμένως εξασφαλίσουν τις αναγκαίες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις παρουσιάσουν όταν τους ζητηθούν για έλεγχο από Λειτουργούς του Τμήματος Δασών. Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα από τους τόπους υλοτομίας θα πρέπει να απευθυνθούν στον πλησιέστερο δασικό σταθμό και να μεριμνήσουν για το σφράγισμά τους στο κάτω μέρος – εγκάρσια τομή – με σφραγίδα του Τμήματος Δασών.