Αρχική Τελευταία Νέα Το Υπ. Υγείας δίνει την δυνατότητα σε νοσηλευτές και μαίες από την...

Το Υπ. Υγείας δίνει την δυνατότητα σε νοσηλευτές και μαίες από την Ουκρανία να εγγραφούν στα μητρώα

Το Υπουργείο Υγείας δίνει τη δυνατότητα στους Ουκρανούς νοσηλευτές και μαίες, που αιτούνται ασύλου στην Κυπριακή Δημοκρατία, να απευθυνθούν για εγγραφή στα Μητρώα Νοσηλευτών και Μαιών στο κατά Νόμο αρμόδιο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου (ΣΝΜ) βάσει της Σύστασης της ΕΕ 2022/554, που αφορά στην αναγνώριση προσόντων ατόμων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία λόγω του πολέμου.  

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας διευκρινίζεται ότι για σκοπούς της διαδικασίας αναγνώρισης προσόντων ατόμων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι αιτούντες να κατέχουν Άδεια Προσωρινής Προστασίας, η οποία έχει ισχύ ενός (1) έτους, με περιθώριο εξάμηνων ανανεώσεων.

Επίσης, η Αρμόδια Αρχή (ΣΝΜ), ακολουθώντας τις συστάσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση των διαδικασιών, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και της οδηγίας 2005/36 και 2013/55, με στόχο τη διατήρηση των επιπέδων νοσηλευτικής και μαιευτικής και της δημόσιας ασφάλειας.

Συγκεκριμένα από τις οδηγίες της ΕΕ, μπορούν να υιοθετηθούν αυτές που αφορούν, δωρεάν εκμάθησης ελληνικής γλώσσας (Απόφαση Κέντρου Γλωσσών Πανεπιστημίου Κύπρου), προώθηση ευέλικτων διαδικασιών αξιολόγησης και αναγνώρισης σε συνεργασία με άλλες Αρμόδιες Αρχές, χρήση “Κόμβου Πόρων” που δημιουργήθηκε για τα ουκρανικά επαγγελματικά προσόντα (για σκοπούς επαλήθευσης) και αποδοχή τεκμηρίων σε μορφή αντιγράφων.

Μπορούν επίσης να υιοθετηθούν η μείωση ή εξάλειψη του κόστους για τα απαιτούμενα τέλη εγγραφής, η αναγνώριση από ένα Κράτος Μέλος να γίνεται δεκτή και στα άλλα Κ.Μ. και η δωρεάν προώθηση ” πρακτικής άσκησης” και εργασία υπό επιτήρηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Συμβούλιο Νοσηλευτικής Μαιευτικής Κύπρου στο Υπουργείο Υγείας (Γραφείο 002) Τηλέφωνο: 22605455, και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και [email protected].

Πηγή: KYΠΕ