Αρχική ΤΕΠΑΚ Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης στο ΤΕΠΑΚ: Η Remedica Ltd ανανεώνει τη χρηματοδότηση...

Διεθνής Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης στο ΤΕΠΑΚ: Η Remedica Ltd ανανεώνει τη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά κα

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η φαρμακευτική βιομηχανία Remedica Ltd θα ανανεώσουν τη συμφωνία τους για χρηματοδότηση του Ταμείου “Cyprus University of Technology Open Access Author Fund”.

Το Ταμείο “Cyprus University of Technology Open Access Author Fund” αποτελεί μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ ως αποκορύφωμα των δράσεων της με σκοπό την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και τη στήριξη των ακαδημαϊκών και ερευνητών.

Το Ταμείο καλύπτει τα έξοδα δημοσίευσης της έρευνάς τους σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης. Η εταιρεία Remedica Ltd έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση του ταμείου για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη με το συνολικό ποσό των €28000.

Διαβάστε περισσότερα: http://library.cut.ac.cy/openaccess_fund

Παράλληλα, στην εκδήλωση η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα απονείμει Τιμητικά Διπλώματα στους 12 ακαδημαϊκούς που είχαν χρηματοδοτηθεί από το CUT Open Access Author Fund για τις δημοσιεύσεις τους σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

Η ανοικτή πρόσβαση είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκής διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο, απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων. Στόχος της είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών, η ενίσχυση της έρευνας και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Τα Οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης

 • ελεύθερη διάθεση περιεχομένου (για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς, κλπ)
 • προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης
 • δημιουργία νέας γνώσης
 • άμεση και ελεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο
 • αύξηση της αναγνωρισιμότητας και απήχησης του επιστημονικού έργου
 • διατήρηση του επιστημονικού υλικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας
 • μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
 • μειωμένα έξοδα και δωρεάν πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά
 • ευκαιρίες για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων

Πύλη ενημέρωσης για την Ανοικτή Πρόσβαση

Η Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο προώθησης της ανοικτής πρόσβασης έχει δημιουργήσει πύλη ενημέρωσης σχετικά με πολιτικές και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ανοικτής πρόσβασης. Η πύλη συγκεντρώνει χρήσιμους συνδέσμους σε ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

Επισκεφτείτε την πύλη http://libguides.cut.ac.cy/openaccess

Πώς παρέχεται η Ανοικτή Πρόσβαση;

Αυτο-αρχειοθέτηση (ή ο «Πράσινος Δρόμος»)

Δυνατότητα υποβολής:

 • άρθρων τύπου pre-prints (δεν έχουν υποστεί ακόμη διαδικασία αξι¬ολόγησης από κριτές)
 • άρθρων τύπου post-prints (έχουν αξιολογηθεί και έχουν κριθεί κατάλληλα προς δημοσίευση)
 • ψηφιακού επιστημονικού υλικού (π.χ. πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές, κλπ)

Δυνατότητα δημοσίευσης σε:

 • βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων
 • θεματικές ψηφιακές συλλογές
 • θεσμικά αποθετήρια
 • προσωπικό διαδικτυακό τόπο

Ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης (ή ο «Χρυσός Δρόμος»)

Δυνατότητα υποβολής:

 • ακαδημαϊκών και ερευνητικών άρθρων που έχουν υποστεί αξιολόγηση από κριτές και έχουν κριθεί κατάλληλα προς δημοσίευση

Δυνατότητα δημοσίευσης σε:

 • ηλεκτρονικά περιοδικά ελεύθερα προσβάσιμα από όλους χωρίς χρέωση. Τα περιοδικά αυτά εκδίδονται είτε από τους παραδοσιακούς εκδοτικούς οργανισμούς, είτε από τους αποκλειστικούς εκδότες ανοικτής πρόσβασης, είτε από νέες μορφές εκδοτικών σχημάτων

Creative Commons

Οι άδειες Creative Commons (CC) επιτρέπουν στους δημιουργούς να δηλώσουν με εύκολο τρόπο ποια από τα δικαιώματα τους διατηρούν και ποια παραχωρούν προς όφελος άλλων δημιουργών.

Υποστηρίζουν τη χρήση με επιφύλαξη κάποιων δικαιωμάτων (some rights reserved) επιτρέποντας την ελεύθερη διάθεση του έργου στο διαδίκτυο για μη εμπορικούς σκοπούς αλλά και την έντυπη μορφή έναντι αμοιβής από κάποιον εκδοτικό οίκο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των αδειών είναι τα εξής:

 • διατίθενται δωρεάν μέσω του διαδικτύου
 • δεν είναι αποκλειστικές
 • διατηρούν τις απορρέουσες εξουσίες από το εμπορικό ή ηθικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Με τις άδειες CC ορίζονται ξεκάθαρα τα δικαιώματα της ελεύθερης πρόσβασης.

Η χρήση των αδειών CC στο Ιδρυματικό Καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ

Το ΚΤΙΣΙΣ είναι το ιδρυματικό καταθετήριο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Λειτουργεί από το 2008 και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας του πανεπιστημίου. Σκοπός του είναι η διαφύλαξη, διάδοση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Κατά την υποβολή των τεκμηρίων στο ΚΤΙΣΙΣ παρέχεται η δυνατότητα επιλογής και εφαρμογής της άδειας CC “Attribution Non-Commercial No Derivatives”. Σύμφωνα με αυτή επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή και παρουσίαση του έργου στο κοινό, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Επισκεφτείτε το ΚΤΙΣΙΣ http://ktisis.cut.ac.cy/ 

Η πορεία της Βιβλιοθήκης ΤΕΠΑΚ προς την ανοικτή πρόσβαση

 1. Απρίλιος 2007: κατά την 21η συνεδρία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίστηκε η υποχρεωτική κατάθεση των επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλίων των μελών ΔΕΠ στη Βιβλιοθήκη.
 2. Νοέμβριος 2008: τέθηκε σε λειτουργία το Ιδρυματικό Καταθετήριο «ΚΤΙΣΙΣ» με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα.
 3. Δεκέμβριος 2008: κατά την 35η συνεδρία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εγκρίθηκε η δημιουργία ιδρυματικού καταθετηρίου του Πανεπιστημίου και η υποχρεωτική κατάθεση των πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ στη Βιβλιοθήκη.
 4. Απρίλιος 2011: κατά την 64η συνεδρία, της Διοικούσας Επιτροπής αποφασίστηκε ομόφωνα η υπογραφή της Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
 5. Νοέμβριος 2012: κατά την 11η συνεδρία της, η Σύγκλητος ενέκρινε την πολιτική για τη συγγραφή των πτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών των φοιτητών με βάση τις οδηγίες του (ETDS).
 6. Νοέμβριος 2012: κατά την 11η συνεδρία της, η Σύγκλητος ενέκρινε την Πολιτική Διαχείρισης του Ιδρυματικού Καταθετηρίου «ΚΤΙΣΙΣ».
 7. Σεπτέμβριος 2013: κατά την 21η συνεδρία της, η Σύγκλητος ενέκρινε τη δημιουργία του ταμείου «Cyprus University of Technology Open Access Author Fund».
 8. Σεπτέμβριος 2013: η Βιβλιοθήκη αναβάθμισε την έκδοση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Dspace για σκοπούς συμβατότητας με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe).
 9. Οκτώβριος 2013: υπογράφτηκε η συμφωνία ανάμεσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη φαρμακευτική εταιρεία REMEDICA για την πρώτη χρηματοδότηση του ταμείου «Cyprus University of Technology Open Access Author Fund» για 2 χρόνια.
 10. Οκτώβριος 2015: υπογράφτηκε η ανανέωση της συμφωνίας με την εταιρεία REMEDICA για τη χρηματοδότηση του ταμείου «Cyprus University of Technology Open Access Author Fund» για ακόμη 2 χρόνια.

Από το 2012, η Βιβλιοθήκη συμμετέχει και υποστηρίζει κάθε Οκτώβριο την παγκόσμια εβδομάδα ανοικτής πρόσβασης με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις….