Αρχική Τελευταία Νέα Δωρεάν Σίτιση προσφορά Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, υποβολή...

Δωρεάν Σίτιση προσφορά Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, υποβολή αιτήσεων

Δικαίωμα για δωρεάν σίτιση έχουν φοιτητές των οποίων η οικογένεια έχει ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €59.000 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Σε κατοπινό στάδιο θα ζητηθούν σχετικά δικαιολογητικά (βεβαιώσεις από Φόρο Εισοδήματος).

Για να κάνετε αίτηση πατήστε εδώ….