Αρχική Τελευταία Νέα Εξι χώρες-μέλη σε ενισχυμένη παρακολούθηση για το ξέπλυμα χρήματος – Εκτός η...

Εξι χώρες-μέλη σε ενισχυμένη παρακολούθηση για το ξέπλυμα χρήματος – Εκτός η Κύπρος

Στη λίστα δεν βρισκεται η Κύπρος με τις έξι χώρες μέλη του Συμβουλίο της Ευρώπης σε θέματα που αφορούν ξεπλύμα χρήματος.

Με συνολική- απολογιστική έκθεση της, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος  και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (MONEYVAL), γνωστοποιεί ότι έξη χώρες-μέλη του ΣτΕ(όχι η Κύπρος), τέθηκαν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης.
     
Όπως αναφέρεται, υπό ενισχυμένη παρακολούθηση τέθηκαν οι Αλβανία, Ανδόρα, Ουγγαρία, Λετονία, Σερβία και Σλοβενία, παρά το γεγονός ότι, όπως σημειώνεται, όλα αυτά τα κράτη – εκτός από τη Σλοβενία, των οποίων οι βαθμολογίες συμμόρφωσης παραμένουν αμετάβλητες – παρουσίασαν μικρή πρόοδο, στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
       
Η MONEYVAL έθεσε τις έξι χώρες σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης, με βάση τις οποίες  κρίθηκε η αποτελεσματικότητα των συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τη συμμόρφωση με τις 40 συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο στον τομέα αυτό.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι εκθέσεις παρακολούθησης εξέτασαν μόνον την πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή νέων απαιτήσεων σχετικά με τις συστάσεις της FATF και δεν εξέτασαν την πρόοδο που σημείωσαν οι χώρες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, η οποία θα εξεταστεί σε μεταγενέστερες αξιολογήσεις.

Οι έξι, αυτές, χώρες θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της MONEYVAL.

AΠΟ ΚΥΠΕ