Αρχική Από το Παρελθόν Λεμεσιανός γιατρός φέρνει στην Κύπρο το 1ο αυτοκίνητο το 1907: Λάρνακα –...

Λεμεσιανός γιατρός φέρνει στην Κύπρο το 1ο αυτοκίνητο το 1907: Λάρνακα – Λεμεσός σε 3,5 ώρες

«Την κοινή περιέργειαν και θαυμασμόν κινεί τας ημέρας ταύτας το ωραίον αυτοκίνητον του αγαπητού ιατρού κ. Πιερίδου, το πρώτον εισαχθέν εις την πόλιν μας. Ο κ. Πιερίδης παραλαβών το αυτοκίνητον αυτού εκ Λάρνακος διέτρεξε την από Λάρνακος εις Λεμεσόν απόστασιν εις τρεις ώρας και μισήν, χωρίς, εννοείται, ν’ αναπτύξη πάσαν την ταχύτηταν του θαυμασίου μηχανήματος, επί του δρόμου ακαταλλήλου και πολλαχού επικινδύνου ως εκ των απότομων κατωφερειών».

Έτσι ανακοινώθηκε στον Τύπο της εποχής η άφιξη του 1ου αυτοκινήτου στην Κύπρο. Στις αρχές του 20ου αιώνα για την Κύπρο η μετακίνηση με οποιοδήποτε μηχανικό όχημα ήταν πολυτέλεια, πόσο μάλλον η χρήση ιδιωτικού οχήματος. Το 1907 ένας επιφανής Λεμεσιανός, εισήγαγε στην Κύπρο το 1ο ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Ήταν ένα κόκκινο διθέσιο Peugeot. Ο 1ος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου στην Κύπρο ήταν ο γιατρός Ιωάννης Πιερίδης από τη Λεμεσό. Κρίνοντας από το δημοσίευμα της εποχής, η νέα άφιξη αποτέλεσε θέμα συζήτησης για την τοπική κοινωνία, προκαλώντας αναπόφευκτα την περιέργεια και το θαυμασμό. «Αυτό το αυτοκίνητο το είχε ο γιός του (Πιερίδη), ο Πάρης, στο εστιατόριο «Μιμόζα», στον παραλιακό δρόμο, όπου δούλευα τα καλοκαίρια, που ήμουν μαθητής», θυμάται ο Ανδρέας Δημητρίου, επιβεβαιώνοντας ότι η θέα του αυτοκινήτου είχε προκαλέσει εντύπωση στον κόσμο της πόλης.

Παραλαμβάνοντας το αυτοκίνητο από τη Λάρνακα ο Δρ. Πιερίδης χρειάστηκε 3,5 ώρες για να φτάσει στη Λεμεσό. Το δημοσίευμα απέδωσε την χαμηλή ταχύτητα του αυτοκινήτου στις δυσκολίες στη μορφολογία του δρόμου. Βέβαια, άλλες πηγές ισχυρίζονται ότι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ήταν άπειρος οδηγός και ότι έμαθε να το οδηγεί μέσω του εγχειριδίου που συνόδευε το όχημα. Το παράδειγμά του Πιερίδη ακολούθησαν στη συνέχεια κι άλλοι επιφανείς πολίτες, όπως ο Πάνος Λανίτης, ο Μιχάλης Κολακίδης και ο Γιάγκος Ρωσίδης.

Σημ: Οι πληροφορίες προέρχονται από την αξιόλογη ομάδα Λεμεσιανών που διατηρούν τη σελίδα «Λεμεσού Μνήμες» στο Facebook. Το δημοσίευμα που παρατίθεται διέσωσε ο Τίτος Κολώτας.

ΠΗΓΗ: allaboutlimassol.com…