Αρχική Τελευταία Νέα Λεμεσός: Κονδύλια και επενδύσεις για ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

Λεμεσός: Κονδύλια και επενδύσεις για ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

Με δεδομένο την εγκατάλειψη των καλλιεργειών σε υπαίθριες αγροτικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερη φυσική αξία, όπως τα αμπέλια στην περιοχή Κουμανδαρίας που για χρόνια στήριζαν την κυπριακή οικονομία με παραδοσιακά προϊόντα, επιστήμονες από διάφορους φορείς εργάζονται τα τελευταία τρία χρόνια για ανάδειξη της σημασίας των περιοχών αυτών. 

Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να αναδείξουν παραδοσιακές και νέες πιο φιλικές προς στο περιβάλλον πρακτικές στις καλλιέργειες χαρουπιάς και αμπελιού, οι οποίες θα συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη διατήρηση των περιοχών.

Οι εργασίες αυτές γίνονται στο πλαίσιο του έργου AGROLIFE (www.agrolife.eu), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE 13 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο θέτει σε δοκιμή, εφαρμογή και αξιολόγηση μεθοδολογίες και δράσεις για την ανάδειξη και μακροπρόθεσμη διατήρηση των αγροτικών περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ – High Nature Value) στην Κύπρο.

Στις περιοχές αυτές, μικρά αγροτεμάχια με παραδοσιακές φυτείες όπως η χαρουπιά ή το αμπέλι εναλλάσσονται με το φυσικό τοπίο και παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία και συνεισφέρουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Συντονιστής του έργου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δρ Μενέλαος Σταυρινίδης. Εταίροι του έργου είναι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Ιωάννης Βογιατζάκης), το Τμήμα Περιβάλλοντος και ο μη κυβερνητικός οργανισμός Terra Cypria.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €575.000, από τα οποία €276.000 έχουν εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα» της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2017.

Το έργο υλοποιείται σε τρία χωριά της επαρχίας Λεμεσού, στην Ανώγυρα, στο Καπηλειό και στη Λάνεια, σε αγροτεμάχια γεωργών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά στον «Φ» ο Καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, δρ Μενέλαος Σταυρινίδης.

Πρόκειται για περιοχές όπου καλλιεργούνταν παραδοσιακά χαρουπιές και αμπέλια αντίστοιχα, εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Πρωταρχικός στόχος του AGROLIFE είναι να αναδείξει τη σημασία αλλά και να διατηρήσει τις δύο αυτές αγροτικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως υψηλής φυσικής αξίας. Δηλαδή, πρόκειται για περιοχές όπου υπάρχει εναλλαγή μεταξύ αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος μαζί με παραδοσιακά δομικά στοιχεία που υποστηρίζουν και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα.

Οι περιοχές της Ανώγυρας και της Κουμανδαρίας επιλέγηκαν για το έργο καθώς πρόκειται για περιοχές όπου καλλιεργούνταν παραδοσιακά χαρουπιές και αμπέλια αντίστοιχα, για πολλούς αιώνες. Μέσω των δράσεων του έργου, σύμφωνα με τον Καθηγητή δρα Μενέλαο Σταυρινίδη, «ευελπιστούμε ότι θα αναδειχθούν παραδοσιακές πρακτικές που να ωφελούν τα άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας και θα προωθηθούν νέες, αειφόρες πρακτικές, τις οποίες ελπίζουμε πως θα υιοθετήσουν μακροπρόθεσμα οι γεωργοί».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας στο www.moa.gov.cy, και ακολουθήστε τον σύνδεσμο για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.