Αρχική Τελευταία Νέα Μάθετε από που μπορείτε να πάρετε αληθινά Χριστουγεννιάτικα δέντρα

Μάθετε από που μπορείτε να πάρετε αληθινά Χριστουγεννιάτικα δέντρα

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε ανακοίνωσή του  πληροφορεί το κοινό ότι από τη  Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, μέχρι και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, 2019 θα πωλούνται στο κοινό Χριστουγεννιάτικα δέντρα  στα ακόλουθα κέντρα πώλησης:

Κέντρο Πώλησης/ Τηλέφωνο επικοινωνίας

  • Δασικός Σταθμός Αθαλάσσας 22403749
  • Δασικός Σταθμός Λάρνακας/Ριζοελιάς 24818108
  • Δασικός Σταθμός Δεκέλειας 24723432
  • Δασικός Σταθμός Φασουρίου 25952120
  • Δασικός Σταθμός Λεμεσού 25872306
  • Δασικός Σταθμός Πάφου/Γεροσκήπου 26306266
  • Δασικός Σταθμός Γιαλιάς 26812730
  • Δασικός Σταθμός Παναγιάς 26817416
  • Δασικός Σταθμός Πλατανιών 22608512

Η πώληση των Χριστουγεννιάτικων δέντρων από τα κέντρα πώλησης, θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 -15:00).

Διευκρινίζεται ότι τα δέντρα που θα διατεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτειών στα πλαίσια δασοκομικών χειρισμών, που γίνονται με σκοπό τη  βελτίωση των  συνθηκών ανάπτυξης και μείωσης  του ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες.  

Υπενθυμίζεται ότι η υλοτομία, η κατοχή και η μεταφορά Χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι  €  5.000  ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές μαζί.
 
Προτρέπονται οι ιδιώτες ιδιοκτήτες δέντρων να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων, τις αναγκαίες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από Λειτουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο. Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα από τους τόπους υλοτομίας θα πρέπει να μεριμνούν για το σφράγισμα τους, στο κάτω μέρος (εγκάρσια τομή) με σφραγίδα του Τμήματος Δασών απευθυνόμενοι  στον πλησιέστερο δασικό σταθμό.

Πηγή: Philenews/ΚΥΠΕ