Αρχική BusinessNews Λύσεις για αποδοτική διαχείριση εξοπλισμού και περιουσιακών στοιχείων για κάθε επιχείρηση. Του...

Λύσεις για αποδοτική διαχείριση εξοπλισμού και περιουσιακών στοιχείων για κάθε επιχείρηση. Του Θεόδωρου Ρούσου

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοεί πρακτικές εξοικονόμησης εξόδων και περιορισμό ζημιών

 

Η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και του εξοπλισμού από πλευράς μιας επιχείρησης είναι, διαχρονικά, ιδιαίτερα σημαντική, πόσο μάλλον σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν αυξητική τάση. Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αποτελεί σήμερα μια ραγδαία αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη αγορά διεθνώς, η οποία συνεισφέρει στην εξοικονόμηση εξόδων και πόρων, μέσω της παροχής λύσεων για την αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται διεθνώς, με τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, τα επιτόκια να ανεβαίνουν, την αγοραστική δύναμη να μειώνεται αλλά και την ενεργειακή κρίση να ανεβάζει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη, ευνοεί την προσεκτική και επικερδή αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε εταιρείας. Την ίδια στιγμή, η υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών με στόχο την ικανοποίηση των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance) από τις επιχειρήσεις αποτελεί παγκόσμια πραγματικότητα, η οποία περνά μεταξύ άλλων μέσα από μια πιο ορθολογιστική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αγορά παροχής λύσεων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού, αναμένεται να καταγράψει ετήσια αύξηση της τάξης του 10,3% μέχρι το 2025, ενώ στις ΗΠΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την αυξανόμενη ανάγκη για καλύτερη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση του περιθωρίου κέρδους, αλλά και περιορισμού της σπατάλης και των ζημιών.

Οι λύσεις Asset Control, όπως έχει επικρατήσει ο όρος στη διεθνή αγορά, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιβλέπουν διαρκώς τον εξοπλισμό και τα περιουσιακά τους στοιχεία, να αντλούν στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο μέσω έξυπνων συσκευών και ηλεκτρονικών υπολογιστών και να αναδιαμορφώνουν αναλόγως το λειτουργικό επιχειρησιακό τους πλάνο, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την σπατάλη ενέργειας ως επίσης και την αποφυγή πιθανών επιζήμιων περιστατικών.

Ο κίνδυνος από την ανεπαρκή διαχείριση περουσιακών στοιχείων, είναι αισθητά μεγαλύτερος για τις μικρομεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να ανταπεξέλθουν σε σπατάλες και απώλειες από ζημιές. Σύμφωνα με έρευνες στις ΗΠΑ, το 43% αυτών των επιχειρήσεων δεν ασκούν επαρκή έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάνουν έσοδα και πόρους. Οι πλείστες από αυτές τις επιχειρήσεις, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μεθόδους ελέγχου χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, σπαταλώντας με τον τρόπο αυτό εργατοώρες που θα μπορούσαν να επενδυθούν με πιο επικερδή τρόπο.

Με τη ραγδαία ανάπτυξη που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, παρέχονται ολιστικές λύσεις όπως αυτή του Asset Control της NEDECO Electronics Ltd, όπου μέσω μιας πλατφόρμας, η κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει πρόσβαση, από όπου κι αν βρίσκεται ο χρήστης, σε όλα τα στατιστικά στοιχεία που αντλούνται μέσα από τη συνεχή επίβλεψη περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων της αλλά και την απόδοση και θερμοκρασία των ψυγείων στα οποία αυτά φυλάσσονται, μέσω της τοποθέτησης αισθητήρων, τα οποία καταγράφουν και ενημερώνουν διαρκώς το σύστημα. Ανάλογα με τις ανάγκες και τη φύση του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης, υπάρχουν οι κατάλληλες λύσεις, οι οποίες είναι εύκολές σε εφαρμογή και χρήση αλλά και οικονομικές. Η πλήρης αξιοποίηση της καινοτομίας στην τεχνολογία στον συγκεκριμένο τομέα, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν την παρουσία τους στην αγορά, να εναρμονιστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και να εκσυγχρονίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους.

* NEDECO Electronics Ltd