Αρχική ΤΕΠΑΚ Συμφωνία Συνεργασίας Ιατρικών Υπηρεσιών και ΤΕΠΑΚ για αναβάθμιση της Σχολιατρικής Υπηρεσίας

Συμφωνία Συνεργασίας Ιατρικών Υπηρεσιών και ΤΕΠΑΚ για αναβάθμιση της Σχολιατρικής Υπηρεσίας

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (ΙΥ&ΥΔΥ) του Υπουργείου Υγείας και η Σχολή Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σύναψαν συνεργασία στις 28 Απριλίου 2023 με στόχο τη διεξαγωγή μελέτης για αναβάθμιση της Σχολιατρικής Υπηρεσίας. Η συμφωνία υπογράφτηκε από τη Διευθύντρια Ι.Υ.&Υ.Δ.Υ., Δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου και τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Έρευνας του ΤΕΠΑΚ, Δρ Χαράλαμπο Χρυσοστόμου.

Η συμβολή της Σχολιατρικής Υπηρεσίας στη διασφάλιση της υγείας των παιδιών στην Κύπρο από το 1976 μέχρι σήμερα, βασίζεται στην ισότιμη προαγωγή και διατήρηση της υγείας και ευημερίας των μαθητών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εκπαίδευσης. Η αναβάθμιση της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Σχολιατρικής Υπηρεσίας κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες ανάγκες, ιδίως μετά από τις αλλαγές στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου, αλλά κυρίως μετά την πανδημία του Covid-19 που επηρέασε τον τομέα της υγείας του παιδικού πληθυσμού.

Η μελέτη, διάρκειας ενός έτους, θα επιτευχθεί με ένα δομημένο μοντέλο συμμετοχικής έρευνας δράσης, η οποία διευκολύνει τη συνδιαμόρφωση των υπηρεσιών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και διασφαλίζει την αποδοχή και αποτελεσματικότητα τους. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της μελέτης θα περιλαμβάνει:

α)  την ανάλυση των υφιστάμενων υπηρεσιών με τη μέθοδο SWOT.

β)  τη διάγνωση αναγκών με ομάδες εστίασης (focus groups) όλων των ενδιαφερόμενων μελών και βάσει αποτελεσμάτων σχετικών επιδημιολογικών μελετών στην Κύπρο.

γ)  την παρουσίαση προτάσεων νέων μοντέλων βάσει διεθνών και ευρωπαϊκών τεκμηριωμένων πρακτικών.

Το έργο θα συντονίζουν η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου και εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ η Δρ Ουρανία Κολοκοτρώνη Ζαχαροπούλου, Παιδίατρος και Επίκουρη Καθηγήτρια. Θα συμμετέχουν επίσης, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ η Δρ Χριστιάνα Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια και η Δρ Κοραλία Μιχαήλ και εκ μέρους των ΙΥ&ΥΔΥ, η Δρ Ειρήνη Κόττερ, Ανώτερη Ιατρική Λειτουργός. Λόγω της μεθοδολογίας της διαδικασίας αναβάθμισης, στο έργο θα κληθούν να συμβάλουν οι ιατροί της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, οι επισκέπτριες υγείας των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, εκπαιδευτικοί, γονείς καθώς και τα παιδιά.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας αξιοποιούν την τεχνογνωσία της ακαδημαϊκής κοινότητας με σκοπό την προώθηση πολιτικών που στοχεύουν στην βελτίωση της Δημόσιας Υγείας.