Αρχική Τελευταία Νέα Στην 21η θέση η Κύπρος στην ΕΕ σε θέματα ισότητας

Στην 21η θέση η Κύπρος στην ΕΕ σε θέματα ισότητας

Η Κύπρος βρίσκεται στην 21η θέση από το σύνολο των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πρόοδο που σημείωσε στον τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE), η χώρα μας συγκεντρώνει «συνολική βαθμολογία 57 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος που αντανακλά την πρόοδο στα ζητήματα έμφυλης ισότητας ανέρχεται σε 68 μονάδες».

Ανακοίνωση από το Γραφείο της Επιτρόπου για την Ισότητας των Φύλων αναφέρει ότι «όπως προκύπτει από τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας των Φύλων, η στασιμότητα και σε κάποιες περιπτώσεις η παρατηρούμενη οπισθοδρόμηση στα θέματα ισότητας ήταν αποτέλεσμα της βαθιάς κρίσης που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού στην Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα».

Επίσης, «αποδεδειγμένα, οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται εντονότερα και βιώνουν δυσανάλογα τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς πανδημικής κρίσης» και την ίδια ώρα «η ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση των γυναικών σε καλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και η διασφάλιση των σεξουαλικών δικαιωμάτων και της αναπαραγωγικής τους υγείας προβάλλουν περισσότερο επίκαιρες και επιτακτικές από ποτέ άλλοτε».

Σύμφωνα με τα στοιχεία EIGE, «όπως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι και στην περίπτωση της Κύπρου, ο τομέας που συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι αυτός της εξουσίας και της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις λήψεως σημαντικών αποφάσεων».

«Σημειώνοντας βαθμολογία μόλις 30 μονάδες συγκριτικά με 29,8 και 28,2 το 2020 και το 2019 αντίστοιχα, ο τομέας της υποεκπροσώπησης των γυναικών στα κέντρα ευθύνης παραμένει σταθερά μεταξύ των υψηλών στόχων και προτεραιοτήτων μας, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και λήψης σημαντικών αποφάσεων, οι οποίες τις αφορούν και τις επηρεάζουν ισότιμα με τους άντρες», καταγράφει ο EIGE.

Με βάση τα στοιχεία αυτά το Γραφείο της Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων, αναφέρει ότι «θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για ισότιμη κατανομή των ευθυνών παροχής φροντίδας, πρόσβαση των γυναικών σε οικονομικά προσιτές και καλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτημένων ατόμων και  σύζευξη των προσωπικών, οικογενειακών και  επαγγελματικών υποχρεώσεων και επιδιώξεων των γυναικών».

Προσθέτει ότι «η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας σε βάρος των γυναικών, η εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και διακρίσεων, η ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων γυναικών και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής τους σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, υγείας και δικαιοσύνης θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των προσπαθειών και προτεραιοτήτων μας».

Καταλήγοντας σημειώνει ότι η αντιμετώπιση θεμάτων ισότητας «κατά τρόπο αποσπασματικό μόνο επιζήμια μπορεί να αποβεί έτσι χρειάζεται εντατικοποίηση των προσπαθειών όλων ανεξαιρέτως των φορέων με στόχο την προαγωγή της ισότητας και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη βάση πιο στοχευμένων μέτρων και πολιτικών, οι οποίες να θέτουν στο επίκεντρό τους το φύλο».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Προηγούμενο άρθροΕναλλακτικά του Καπνίσματος Προϊόντα: Ποια πολιτική θα ακολουθήσει η ΕΕ;
Επόμενο άρθροΝέο διάταγμα από Υπουργέιο Υγείας για παράταση των υφιστάμενων μέτρων