Αρχική Τελευταία Νέα Μνημόνιο συνεργασίας Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων – Κρατικού Λαχείου για την προώθηση του...

Μνημόνιο συνεργασίας Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων – Κρατικού Λαχείου για την προώθηση του Ασφαλούς Παιχνιδιού

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και το Κρατικό Λαχείο, συνομολόγησαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την επόμενη τριετία, με στόχο την εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας προς όφελος της κοινωνίας.

 

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο οργανισμών και την προώθηση του Ασφαλούς Παιχνιδιού, για την προστασία των ευάλωτων ομάδων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα, προβλέπει τη συνεργασία των δύο μερών στον τομέα της έρευνας και της πρόληψης της προβληματικής ή/και παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και σε θέματα εναρμόνισης με ευρωπαϊκούς και διεθνείς Κανόνες για τα τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, προβλέπεται η προώθηση κοινών δράσεων για την εκπαίδευση και την περαιτέρω κατάρτιση των παρόχων υπηρεσιών τυχερού παιχνιδιού σε ό,τι αφορά το Ασφαλές Παιχνίδι, καθώς και κοινών δράσεων με στόχο την πρόληψη της προβληματικής ή/και παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ανήλικους και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

ΕΑΣ και Κρατικό Λαχείο, συμφώνησαν επίσης τη συνδιοργάνωση επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, κτλ.) για θέματα που αφορούν την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, τη συνεργασία για υλοποίηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών προγραμμάτων, καινοτόμων πρωτοβουλιών και άλλων δράσεων, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενημερωτικού υλικού σε θέματα ασφαλούς παιχνιδιού.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, θα ακολουθήσει η διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες και χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κ. Ιωάννα Φιάκκου ανέδειξε σε δηλώσεις της ότι η συνεργασία με το Κρατικό Λαχείο εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου της Αρχής για προστασία του κοινού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. «Οι συνέργειες με δημόσιους οργανισμούς και ειδικότερα αυτούς που συμβάλλουν στη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο είναι πρωτεύουσας σημασίας για την Αρχή. Η πρόληψη είναι ο πολυτιμότερος σύμμαχός μας για την αντιμετώπιση της προβληματικής και παθολογικής ενασχόλησης με το στοίχημα και προς αυτή την κατεύθυνση θα ενεργήσουμε από κοινού με το Κρατικό Λαχείο», υπογράμμισε.

Από τη δική της πλευρά, η Διευθύντρια του Κρατικού Λαχείου και Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, κ. Ρέα Γεωργίου τόνισε ότι «μέσω αυτής της νέα συνεργασίας, προσβλέπουμε στην ενίσχυση της σχέσης μας με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και μέσα από την αμφίδρομη ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πρωτοβουλιών για δράση, να πετύχουμε τον απώτερο στόχο, που δεν είναι άλλος από την καλλιέργεια της κουλτούρας του ασφαλούς παιχνιδιού στην χώρα μας».