Αρχική Τελευταία Νέα Οι φοιτητές/τριες του ΤΕΠΑΚ αποκτούν «Συνήγορο του φοιτητή»

Οι φοιτητές/τριες του ΤΕΠΑΚ αποκτούν «Συνήγορο του φοιτητή»

Την εισαγωγή και εφαρμογή του θεσμού του «Συνηγόρου του φοιτητή» αποφάσισε η Σύγκλητος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

«H προσπάθειά μας για βελτίωση της ποιότητας της πανεπιστημιακής ζωής και της φοιτητικής ευημερίας είναι συνεχής.  Τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει με την ενίσχυση ωφέλιμων πολιτικών και την εισαγωγή νέων, με διαρκή στόχο την παροχή ολόπλευρης στήριξης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Σε αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται ο νέος θεσμός ‘Συνήγορος του Φοιτητή’», αναφέρει ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, σε μήνυμά του προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Σκοπός του «Συνηγόρου του Φοιτητή» είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών/τριων και ακαδημαϊκών ή διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης εξουσίας και κάθε είδος παρενόχλησης σε βάρος φοιτητών/τριων. Ο/Η Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέμα εξετάσεων και βαθμολογίας. 

Ειδικότερα ο/η Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή/τριας και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για την επίλυσή τους. Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στον σχετικό Κανόνα (https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/100/100801_100sunigoros_foititi.pdf ), όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο κατά την 168η Συνεδρία της και κατόπιν αποφάσεων στην 18η συνεδρία της Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής και στην 49η συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας και ακολουθώντας αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές. Ο Συνήγορος του Φοιτητή ορίζεται από τη Σύγκλητο για θητεία δυο ακαδημαϊκών ετών χωρίς αμοιβή, με δυνατότητα ανανέωσης ακόμα δύο.

«Ο θεσμός αυτός από τη φύση του αποσκοπεί στην καλλιέργεια κουλτούρας θετικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινότητας μας και τη μετατροπή πιθανών διαφωνιών σε δημιουργική σύνθεση απόψεων, χωρίς συγκρούσεις.  Ταυτόχρονα, βοηθά στην προάσπιση των δικαιωμάτων των φοιτητών/τριων μας», σημειώνει στο μήνυμα του ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ.

Ο Παναγιώτης Ζαφείρης εκφράζει θερμές ευχαριστίες  προς την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας για τη σημαντική πρωτοβουλία και τις Συγκλητικές Επιτροπές Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητής Ζωής και Εσωτερικής Ποιότητας για την εποικοδομητική συνεργασία.  «Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κάτω από την εποπτεία της οποίας προωθήθηκε και εγκρίθηκε ο νέος αυτός θεσμός», καταλήγει ο Πρύτανης.